Fra fagdagen om vindkraft

På oppdrag fra Regionrådet for Haugalandet, inviterte Haugaland Vekst tidligere dene uken til fagdag om vindkraft i regionen. Her samlet vi sammen et knippe ulike aktører med ulik tilnærming til temaet, slik at alle i etterkant skal ha beste mulige forutsetninger til å mene noe om vindkraftutbygging til lands og til havs i nettopp vår region.

NVE la tidligere i vår fram rapporten «Nasjonal ramme for vindkraft» og debatten om vindmøller har kokt flere steder i landet. Rapporten er akkurat nå ute til høring i kommunene, med høringsfrist 1. oktober. Fagdagen var først og fremst tiltenkt politikere og administrasjon i kommunene, og målet var å bidra til å gi beslutningstakerne et godt utgangspunkt for et kvalifisert innspill til Stortinget.

 

Her er presentasjonene fra fagdagen:

 

Marte Lundsbakken, NVE

Orientering om Nasjonal ramme for vindkraft
v/NVE,Marte Lundsbakken, rådgiver, seksjon for energikonsesjon
Presentasjon, Nasjonal ramme for vindkraft

Hvilken strategi har den lokale kraftprodusenten knyttet til vindkraft?
v/SKL, John Martin Mjånes, adm.dir.
Presentasjon, Strategi for vindkraft

Presentasjon av planene for Tysvær vindkraftverk
v/Stormvind AS, Espen Borgir Christoffersen
Presentasjon, Tysvær vindkraftverk

 

 

Mange interesserte tilhørere under fagdagen om vindkraft

 

Erfaringer fra Dalane
v/Energy Innovation, Frank Emil Moen, daglig leder
Presentasjon, Energy Innovation

Konsekvenser for natur og friluftsliv
v/La Naturen Leve, Erik Brinchmann
Presentasjon, Konsekvenser for natur og friluftsliv

 

 

 

Dag Aksnes, NCE FjordNorge

Reiseliv og bærekraft
v/NCE FjordNorge, Dag Aksnes, direktør
Presentasjon, Reiseliv og bærekraft

Muligheter i havvind
v/Arvid Nesse Norwegian Offshore Wind Cluster
Presentasjon, Muligheter i havvind

 

 

 

TVHaugaland laget denne reportasjen i forbindelse med fagdagen.