1. mai er skjebnedagen for flyplassen vår

Dersom ikke samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen griper inn i løpet av uken, er framtiden på Helganes svært usikker.

 Det var en superkort oppsummering av status i flyplass-saken. Her er en litt mer utfyllende:

 Avinor fikk for over to måneder siden instruks fra Samferdselsdepartementet om å få på plass en overgangsordning for Haugesund Lufthavn innen 1. mai.

  • Dette er helt avgjørende fordi Ryan Air sier opp sin avtale med Haugesund Lufthavn dersom ikke en langsiktig planleggingshorisont er på plass innen 1. mai. Uten utenlandsruter vil ikke flyplassdriften bli lønnsom på sikt, og dermed vil den bli mye mindre attraktiv for eksterne operatører i det kommende anbudet om å drive flyplassen etter 30. april 2018.
  • Avinor innrømmer overfor Haugesunds Avis at de ikke en gang har begynt prosessen med å få på plass en overgangsordning.
  • Avinor har hele tiden vært skeptiske til løsningen som ble valgt. Petter Steen Jr. sier til Haugesunds Avis «Jeg er dypt bekymret for det som nå skjer med flyplassen. I min siste periode som ordfører så vi at Avinor gjorde mye for å trenere saken.» Les hele artikkelen i Haugesunds Avis her.
  • Avinor er et statlig eid selskap, hvor Solvik-Olsen som samferdselsminister kan utøve eiermakt.
  • Vi har fått bekreftelse fra juridisk hold på at det er praktisk mulig å få på plass en slik avtale innen fristen, selv om arbeidet enda ikke er påbegynt. Dette handler derfor utelukkende om politisk vilje.

 

Les flere artikler  om saken fra Haugesunds Avis her:

 

Så, Ketil Solvik-Olsen, er du villig til å fullføre dine løfter til vår region?

Bare du kan redde flyplass vår. FREDAG ER FRISTEN.

Be han gjøre det du også: Si dine meninger til Ketil: postmottak@sd.dep.no