Fremtidens landbruk på Haugalandet

Torsdag i Nyskapingsuka inviterer Tysvær og Vindafjord kommune til nettverksmøte om fremtidens landbruk på Haugalandet.

Hvordan kan vi med FNs bærekraftsmål i bakhodet, løfte landbruket til å bli mer innovative, og sikre økt verdiskaping? Med sitt arrangement i Tysværtunet i Nyskapingsuka håper Tysvær og Vindafjord kommune sammen med Validé Haugesundregionen at vi skal se felles muligheter, bli inspirert, og få til en dialog rundt det å tenke nytt innenfor landbruket.

Felles fokus på nytenking

Annette Sæther, næringssjef i Tysvær kommune

– Landbruket er i omstilling, rekruttering er en utfordring, og man må tenke alternativt, se muligheter, og bygge det gode omdømmet. For landbruket er en viktig del av samfunnet, og nå håper vi at vi kan forene krefter lokalt for å løfte frem morgendagens landbruk på Haugalandet, forteller næringssjef i Tysvær kommune, Annette Sæther.

Arrangementet byr på deling av erfaringer fra liknende prosjekter i andre deler av landet, og har tre hovedtema:

  • Mat (nytenking rundt lokal matproduksjon)
  • Energi (fokus på kommersielle muligheter ved ulike former for bio-energi
  • Byggteknikk (økonomi og bærekraft)

Arrangørkommunene ønsker å sette ting mer i system, gjennom å introdusere Grønn FOU, et FOU-system for landbruket, der landbruket selv er sentrale, og der kompetanseheving og kompetansedeling vil være viktige stikkord.

Lokale nettverk

– Man er ganske ensom som gardbruker i dag. Kan vi på Haugalandet mobilisere nettverk og klynger innen landbruket, der vi løfter opp sentrale problemstillinger, og der landbruket lokalt kan være premissgiver, så vil det ha stor betydning, sier Sæther.

I månedsskiftet i januar/februar skal det vær en stor temadag i Tysvær om «Landbruk og skogbruk på Haugalandet». Dette er et regionalt samarbeidsprosjekt, der fokus blir på sentrale spørsmål om skogbruk, matproduksjon, jordvern, klima med mer.

– Vi ser at de har vært dyktige i sørfylket, og nærmest drevet industriutvikling innen landbruket. Vi håper arrangementet under Nyskapingsuka kan være en felles start for å løfte næringen opp og frem også her lokalt, og legge til rette for nyskaping og nødvendig utvikling, sier Sæther.

Dette er et nettverksmøte støttet av VRI Rogaland.

Fremtidens landbruk på Haugalandet arrangeres i Tysværtunet torsdag 31. oktober fra kl. 10.00 – 14.00