Fristet med Haugesundregionen i Bergen

Aldri har det vært viktigere å framsnakke regionen vår. Det lot seg bekrefte i praksis da 20 bedrifter fra Haugesundregionen reiste i samlet flokk for å treffe et hundretalls studenter og arbeidssøkende i Bergen. 

Onsdag 14. oktober arrangerte Haugaland Vekst treffpunktet «Haugesundregionen i Bergen» for sjette gang.

– Målet er å skape et kontaktpunkt mellom bedriftene og de fremmøtte. Dette er en arena hvor studenter og arbeidssøkende får bli kjent med hva de ulike virksomhetene jobber med, hvilke forskjellige yrkesgrupper som er ansatt der og behovet for kompetanse fremover i tid. Sistnevnte er viktig slik at studenter kan posisjonere seg for å få jobb hos enkelte virksomheter i fremtiden, altså ved å lære hvilke karrierevei med studiefag og erfaring en bør følge, sier Jannicke Kvarven i Haugaland Vekst.

20 bedrifter fra regionen vår var med som utstillere. Det setter regionen vår i et svært godt lys, og tilbakemeldingene fra både besøkende og utstillere har vært svært positive.

– Det er viktig å være synlig selv om man ikke har ledige stillinger. Dette arbeidet er med å påvirke at flere vurderer jobb i vår region. Går det godt med nabobedriften, går det godt med de andre. I tillegg får de førstehånds kjennskap til kompetansemarkedet der ute, sier Kvarven.

Haugesundregionen – på godt og vondt
Nytt på programmet denne gang var Ærlig talt! – en seanse der målet var å gi gjestene et ærlig og ekte bilde av Haugesundregionen. Her skal man ikke bare vise fram glansbildene, men også fortelle om utfordringer og muligheter i regionen, samt spå litt om fremtiden.

Haugesundregionens Næringsforening med Sindre Haarr og Tormod Karlsen fra Haugaland Vekst fortalte om hvordan det står til med næringslivet i Nord-Rogaland og hvilke store regionale saker det jobbes med.

Hydro trenger mange ulike kompetanser
Fra Hydros Teknologipilot på Karmøy stilte Glenn-Ove Linnerud, som fortalte om prosjektet og hva som skal skjer fremover. Han gav et innblikk i hvilken type kompetanse Hydro bruker ved slike prosjekt – og at de har bruk for mange ulike fagområder, kulturforståelse og vedvarende engasjement.

Kristine T Strønstad fortalte om sitt jobbskifte fra megler i privatbransjen til jobb i Haugesund kommune i rådmannens stab. Vi fikk innblikk i spennende prosjekter det er mulig å jobbe med internt i kommunene og ikke minst lære mer om boligmarkedet og hva dette egentlig utgjør i penger for hver enkelt!

SR-bank ga de unge råd om privatøkonomi og Sjøfartsdirektoratet om hvordan man skal forholde seg til nedgangstidene som jobbsøker. I tillegg gav de noen tips om hva arbeidsgiver legger vekt på ved rekruttering.

Viktig for nettverk
60-70% av ledige stillinger i Norge besettes av bedriftenes eksisterende nettverk. Gjestene utnyttet kvelden til å få seg det nettverket de ønsker!

IMG_8184