Full trøkk på omdømmearbeidet

Rekrutterings- og omdømmearbeidet ”Haugesundregionen” gir full gass og øker den planlagte utenbysaktiviteten i 2016. – Det er nettopp i nedgangstider vi må være ekstra synlige, sier leder for arbeidet Jannicke Kvarven.

Det er styringsgruppen for rekrutterings- og omdømmearbeidet som har tatt beslutningen om å øke antallet utenbysarrangementer neste år. Det betyr at leder for arbeidet i Haugaland Vekst, Jannicke Kvarven, gir stort og smått av partnerbedrifter muligheten til å bli med på enda flere møteplasser for potensielle nye arbeidstakere. Arrangementene har hittil foregått i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger.

– Det er nettopp under nedgangstider vi må være synlige og sørge for at flere kjenner til arbeids- og næringslivet i Haugesundregionen. Nå er det blant annet flere som både permitteres eller mister jobben, og mange ønsker seg et overblikk over hvilke alternativer som finnes. Våre partnere har kanskje ikke stillinger ledig akkurat nå, men hovedhensikten bak dette initiativet er den langsiktige effekten, sier Jannicke Kvarven.

 

DSC_2724-JK

Jannicke Kvarven i Haugaland Vekst.

Kvarven peker på at Haugesundregionen har en større oppgave med å synliggjøre vårt arbeidsliv og jobbmulighetene vi tilbyr, sammenlignet med større byer og næringsregioner.

– Vi kan fullt ut konkurrere med disse, men vi har en jobb å gjøre hva angår å få mulighetene våre ut til målgruppen, sier Kvarven.

Store muligheter for arbeidsgivere i regionen
En hel rekke bedrifter er med som partnere når Haugesundregionen drar ut. Målgruppen er studenter, nyutdannede og andre som er nysgjerrige på vår region.

– Jo mer attraktive vi fremstår som et sted å jobbe og bo, jo flinkere folk får vi. Det handler om å få de beste til å søke stillinger hos dem som trenger kompetanse. Og går det godt med naboen, så drypper det på oss andre. Det å kunne møte målgruppen direkte, knytte kontakter og bli bedre kjent med dem er svært viktig i en langsiktig rekrutteringsprosess, sier Kvarven.

Alltid gode tilbakemeldinger
Odd Mangor Einarsen i Gassco har vært med på flere av Haugesundregionens arrangementer, og peker på at denne type markedsføring er en unik mulighet til å få treffe målgruppen ansikt til ansikt. Han viser også til at det er en fin anledning å bli kjent med andre virksomheter i egen region.

– Det er viktig å holde kontakt med jobbkandidater og ellers folk som er nysgjerrige på vår region. Utenbysarrangementene er en type kontakt som er veldig konkret. Det er direkte og umiddelbar kontakt med publikum. Det er videre et viktig supplement til våre andre kommunikasjonskanaler, og en type markedsføring vi har god erfaring med gjennom flere år, sier Einarsen.

– Arrangementene er også en god arena for å gjøre seg kjent med andre virksomheter i vår region. Det er gøy å være med på et prosjekt som gir oppmerksomhet til hele regionen. Vi skulle gjerne hatt med flere virksomheter, og det oppfordres til å melde seg på, legger han til.

Bedrifter som ønsker å bli med her og som ikke er partner i det regionale omdømme- og rekrutteringsarbeidet kan ta kontakt med Jannicke Kvarven for mer informasjon.

– Vi ønsker alltid flere med på laget! Vi er rundt 20 – 30 store og små bedrifter som deltar på disse arrangementene, og ønsker alltid flere hjertelig velkommen med. Bare slik får vi fram bredden av næringslivet vårt. Dette er en rimelig måte å profilere egen bedrift samt knytte tette bånd med andre lokale virksomheter, sier Jannicke.

Les mer om Haugesundregionen her.

Bli partner!