Gevinster ved innføring av velferdsteknologi – 4. workshop i rekken fra Haugaland Vekst

Fredag 9. mars arrangeres den 4. workshopen i en rekke, som har tema «gevinstrealisering». PA Consulting som står for innholdet i dagen, lærer deltakerne teknikker som gjør det enklere å finne gevinstene som blir utløst ved innføring av velferdsteknologi.  Ved innspart tid til f.eks administrasjon, gjør denne teknologien at flere får et bedre velferdstilbud. Når eldrebølgen kommer over oss, er det også viktig å få optimalisert de økonomiske midlene som blir tilgjengelig til pleie og omsorg, noe kommunene er opptatt av.

Arrangementet er et ledd i prosjektet «Innføring av velferdsteknologi i kommunene» som driftes av Haugaland Vekst på vegne av alle 10 kommunene i vår region. Prosjektet er også tatt opp i det nasjonale programmet for velferdsteknologi som ledes av E-helse direktoratet.

Mange lydhøre deltakere fra kommunene på den 4. workshopen om velferdsteknologi i Aksdal, 9.mars.