Foto: Innovasjon Norge

Internasjonalisering var temaet da Innovasjon Norge presenterte sitt program Go Global i Nyskapingsuka. De brukte Canada som eksempel og vi fikk høre erfaringene til Zinus fra Rubbestadneset som har utviklet og produserer landstrøms- og autonome løsninger for skip. Etter å ha levert anlegg til flere norske havner, blant annet Ålesund, Kristiansund og Bergen, var tiden inne for å gå ut internasjonalt. Via Linkedin fant bedriften fram til Innovasjon Norges program Go Global og tok kontakt. Her ble de tatt veldig godt imot og Canada ble valgt da de så et mulig marked som har mye til felles med norske forhold.

Canada har seilt opp som et marked norske bedrifter i enda større grad enn før interesserer seg for, og da spesielt innen havindustrier som inkluderer akvakultur, maritim industri, smarte løsninger for helsevesenet og fornying av energi-infrastruktur. I likhet med Norge jobber Canada konsekvent med å omstille sine olje- og gassnæringer til nye og framtidsrettede industrier. Canada har flere fellestrekk med Norge som gjør det attraktivt for norske bedrifter å satse; stabile politiske fundament, rike naturressurser, relativt lik kultur og et pålitelig næringspolitisk rammeverk. Norge har også et godt omdømme i Canada, som gjerne ser mot Norge for å finne løsninger på sine utfordringer.

Go Global er et program i Innovasjon Norge og er en introduksjon til hva det vil si å satse internasjonalt. Her får du som bedrift veiledning i hva du må tenke på før du velger hvilket marked du ønsker å gå inn i. Hvilke risikoer det må tas høyde for og hvilke tjenester Innovasjon Norge kan tilby som hjelp på veien.​ Å gå inn i nye markeder kan gi en stor økonomisk gevinst, men det er ikke risikofritt og krever god planlegging. Go Global gir deg det faglige startskuddet som synliggjør mulighetene og veivalgene før en internasjonal satsing.​

Se presentasjonen her!