Gode ideer, fremtidens arbeidsplasser

Tittelen er hentet fra regjeringens gründerplan som ble lagt fram i høst. I planen presenteres tre viktige satsingsområder som til sammen skal skape og forsterke kulturen for gründerskap i Norge:

  1. Bedre tilgang på kapital i en tidlig fase
  2. Økt tilgang på kompetanse
  3. Et mer attraktivt gründerland

”Fremtidens arbeidsplasser bli skapt av mennesker som tør å ta en sjanse, og som satser på egne evner og ideer. Norge skal være et godt land å starte og utvikle nye bedrifter i. Mange av bedriftene som våre barn og barnebarn skal jobbe i, er ennå ikke etablert. Det er nå vi legger til rette for morgendagens arbeidsplasser”. Næringsminister Monica Mæland om Gründerplanen

Les Gründerplanen her

Haugaland Vekst og Skape

Haugaland Vekst er et felles hjelpeapparat for grundere i fem av kommunene i regionen; Haugesund, Tysvær, Sveio, Bokn og Utsira. Tilbudet kalles førstelinjetjeneste. Det betyr at alle som oppsøker kommunen sin og ber om hjelp eller veiledning til oppstart av egen bedrift, henvises til oss.

– Særlig i disse tider er dette en svært viktig oppgave for oss, og vi følger arbeidet med regjeringens gründerplan nøye. Det er viktig at vi kan tilby de som trenger det et godt apparat, sier Inger Kallevik Haavik i Haugaland Vekst.

Haugaland Vekst ansetter i disse dager en økonomi- og administrasjonsleder. Denne stillingen er økt med 50 prosent fra tidligere, og målet er blant annet å styrke gründerarbeidet.

I Rogaland har vi et felles apparat for næringsetablerere som heter SKAPE. SKAPE har som mål at Rogaland skal bli det beste stedet i landet for å etablere virksomhet, og det er de som holder kursene vi arrangerer for gründerspirer i vår region. Haugaland Vekst er også med i styringsgruppen for SKAPE, og slik sikrer vi at tilbudet er tilpasset vårt lokale behov.

Se SKAPES kurskalender her

Utover tilbudet i SKAPE og Haugaland Vekst finnes en rekke gode medspillere i regionen. Ipark Haugesundregionen og Innovasjon Norge må nevnes spesielt her.

 

Foto: Innovasjon Norge