Gravstell som gründeridé

Ønsket om å kunne tilby en hjelpende hånd på kirkegården, har gitt opphavet til selskapet Vakker Hvile AS. Gründerne Mette Brinchmann og Hege Braut tilbyr vedlikehold og stell av gravsteder i Haugesundregionen.

– Det er mange som av forskjellige årsaker ikke har mulighet til å få stelt gravstedet for sine kjære som har gått bort, og vi har lenge hatt lyst til å få til noe her. Nå har vi fått på plass avtaler med kirkeverge som gjør dette mulig, sier Mette.

Mette er til daglig lærer på Haugaland videregående, og forteller at både hun og kompanjong Hege er over gjennomsnittet opptatt av blomster. For sine kunder ønsker de å stelle gravstedene med vakre blomster, tilpasset sesong og klimaet i regionen. Hittil har de fått på plass avtaler med kirkevergen i Haugesund og på Karmøy, og de håper at neste skritt er Sveio og Tysvær.

Kreative haugalendinger
Det finnes mange årsaker til at det er god gründermentalitet på Haugalandet, ifølge Mette. En av dem er at haugalendingen tradisjonelt er vant med å måtte snu seg etter vinden.

– Vi nok ganske kreative i vår region. Vi har alltid vært vant til at tidene har forandret seg og at man som følge har måttet ta i et tak selv. Nå er vi på nytt inne i en omstillingsperiode, og du skal ikke se bort fra at det blomstrer opp nye og kreative ideer som følge av dette, sier Mette.