Nyskaping er et viktig fokusområde for Haugaland Vekst. Nyskaping har vært viet stor oppmerksomhet fra både offentlig- og privat hold. For Haugaland Vekst har nyskaping den siste tiden representert hovedsakelig omstillingen fra oljerelatert næring, og at det er en del av løsningen på det grønne skiftet. 

Nyskaping skjer og har skjedd til alle tider, men nedturen innen olje- og gassbransjen de siste årene har gjort at mange bedrifter har vært nødt til å tenke nytt. Reduksjon i inntektene til bedriftene fører også til lavere inntekter for kommunene, som dermed også må ha fokus på sine kostnader og finne gode løsninger for en mer effektiv drift. Også dette er nyskaping. Videre gir utfordringene et større marked for gründere som gjerne har nye løsninger og idéer til produkter. Høgskolen på Vestlandet, universitetsmiljøene og institusjoner innen forskning og utvikling er også sentrale aktører for å få økt nyskaping i regionen.   

Det offentlige bidrar ved å legge til rette for nye etableringer og vekst ved å sørge for en god infrastruktur, gode offentlige tjenester, med å være en krevende kunde og ved å tilby attraktive bolig- og næringsområder. Ellers er institusjoner som Innovasjon Norge, VRI, Validé Haugesundregionen, Næringshagen RRS og Skape viktige verktøy for å få nyskapingsaktivitetene på et høyere nivå.  

Les mer om nyskapingsuka her 

Nyskapingsuka
Nyskapingsuka uke 44, 29. okt til 2. nov, og som ble arrangert for første gang i 2017 med 14 arrangementer og over 900 deltakere, vil være sentral i forhold til å vise hva som skjer i regionen. Uka er et samarbeidsprosjekt der alle «gode hjelpere» og bedrifter kan delta med sine arrangementer. Kravet for deltakelse er at merkelappen «Nyskaping» kan settes på arrangementet. Dette skal være en uke med inspirerende og lærerike arrangementer som skal styrke og fremme innovasjon og vekst i Haugesundregionen. Målgruppene er entreprenører, investorer, bedrifter, studenter og det offentlig. Her er det muligheter for å utveksle kunnskap, dele nyskapende idéer og knytte kontakter.