Haugesundregionen – en ledende internasjonal energiregion

Med energiprogrammet Norwegian Clean Energy Cluster skal Haugalandet bli en ledende internasjonal energiregion. Primærfokus i satsingen vil være grønn omstilling, nyskaping, industrietablering, verdiskaping og arbeidsplasser. 

Vår regions konkurransefortrinn innen en grønnere og mer produktiv energiindustri er blant annet våre eksisterende energibærere, næringsareal, vår kompetanse, våre nettverk og allianser, regionens industrilokomotiver og leverandørindustri og -miljøer.

Dette skal gi grunnlag for økt verdiskaping, næringsetableringer og nye arbeidsplasser i regionen. Energiprogrammet har også fokus på tett samhandling mellom offentlige og private aktører.

Regionen har blant annet Blåsjø i Suldal og omegn – Norges største kraftmagasin målt i energiinnhold, og Haugaland næringspark på Gismarvik – Norges største regulerte næringsareal.

– Gir robusthet for fremtiden

– Energiprogrammet Norwegian Clean Energy Cluster skal bidra til at næringslivet skal gi regionen verdiskaping og nye arbeidsplasser. Med nedgang innen oljevirksomheten er vi heldige som samtidig har en meget stor næringsklynge innen energi og prosessindustri. Dette gir oss flere bein å stå på, og vi har en stor leverandørsektor som leverer til begge klyngene. Dette gir regionen en robusthet for framtiden, sier Anette Sæther i Haugaland Vekst.

I 2014 stod prosessindustrien for omtrent 20 prosent av klimagassutslippene her i landet. Samtidig har prosessindustrien redusert sine utslipp med 40 prosent siden 1990. Klyngeprosjektet skal bidra til at norsk prosessindustri kan få økt verdiskapingen betydelig gjennom økt produksjon og utvikling, og samtidig få senket klimagassutslippene fra industrien til et null-nivå. Dette skal muliggjøres ved å utvikle og ta i bruk nye teknologier og produksjonsprosesser.

Stor interesse

Et særdeles godt eksempel på dette er teknologipiloten som nå bygges ved Hydro Karmøy, og som står ferdigbygget i løpet av siste kvartal i år. Teknologipiloten vil gi verdens mest klima- og energieffektive produksjon av aluminium ved rekordlavt energiforbruk, referansenivå på klima- og miljøavtrykk og samtidig høyne produktiviteten betraktelig.

I dialog med store industribedrifter på Haugalandet, har mange allerede signalisert interesse rundt klyngeprosjektet. Blant disse er Statoil, Gassco, Haugaland Kraft, Karmsund Havn og Haugaland Næringspark.

Markante industribedrifter gir også klyngeprosjektet gode forutsetninger for å lykkes da de er med på å utvikle vår unike kombinasjon av naturressurser, næringsarealer og infrastruktur. I klyngen er det i tillegg en rekke leverandører som har lang erfaring med å levere avanserte teknologiløsninger til både energi- og prosessindustrien.

Eier av prosjektet er Haugaland Vekst regionråd, hvor Tysvær kommune er prosjektansvarlig. I regionrådmøtet i februar ble prosjektets styringsgruppe etablert, bestående av ordførerne i Tysvær, Karmøy, Sauda og Suldal, samt fylkesordfører i Rogaland fylkeskommune, leder i Haugaland Vekst, leder i Haugaland Kraft AS og leder i Haugesundregionens Næringsforening.

Styringsgruppen for energiprogrammet: Fra venstre: Ordfører Sigmund Lier, Tysvær Kommune, Tonny Nundal, konserndirektør i BKK, Annette Sæther, mulighetsutvikler i Haugaland Vekst, Olav Linga, adm.dir Haugaland Kraft, Martha Kold Bakkevik, styreleder HN, Solveig Ege Tengesdal, Fylkesordfører i Rogaland, Øyvind Olsen, prosjektkoordinator, Tormod Karlsen, adm.dir Haugaland Vekst og Asbjørn Birkeland, ordfører i Sauda.