Haugalandet vil ta nasjonal havvind-posisjon

Kronikk av Tormod Karlsen, a

Det mobiliseres kraftig mot utbygging av vindmølleparker i norsk natur. Men kraftbehovet øker, og fornybar vindkraft er avgjørende for en bærekraftig utvikling. Heldigvis har regionen vår gode forutsetninger for å plassere vindturbiner til havs, og danne grunnlaget for en helt ny industri på Haugalandet og i Sunnhordland. Regjeringen er på ballen, og nå gjelder det for regionen å ta posisjon som nasjonal havvind-hub!

Elektrifiseringen av samfunnet vil dobles i årene fremover, mener Ditlev Engel, direktør i DNV GL Energy og spesialutsending for klima og energisaker. Det er liten grunn til å tvile på dette. Vi ser langt flere elbiler og elferjer globalt, men også en økende elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner. Engels spådom er at halvparten av alle nye biler allerede i 2023 vil ha en form for elektrisk framdrift. Kraftbehovet vil med andre ord øke kraftig i årene som kommer, og det er derfor helt avgjørende at kraftproduksjonen skjer på en bærekraftig måte. Dette er grunnen til den økte satsingen på vindkraft. Vindkraft gir fornybar energi og reduserer forbruket av fossile energiformer. Norge har meget gode vindressurser sammenlignet med resten av Europa.

Satsingen på offshore vind, og å legge vindmølleparkene til havs, sparer naturen på land. Vindparker til havs finnes allerede flere steder i verden, de aller fleste av dem bunnfaste i grunne farvann. Utenfor vestlandskysten er havet dypere, og det er derfor flytende vindturbiner som er aktuelle her. Flytende vindturbiner vil ikke måtte monteres fast på havbunnen, noe som innebærer mindre inngripen, og de flytende turbinene kan også lett fjernes igjen. Fiskeriene i områdene vil bli påvirket, og det er viktig å ta hensyn til dette i så stor grad som mulig. Den største ulempen med offshore vind har inntil nå vært at det har vært langt dyrere enn vindkraft på land. Kostnadene ved offshore vind har imidlertid gått dramatisk ned, og regjeringen spår ytterligere nedgang. Offshore flytende vind har dessuten bedre og mer stabile vindressurser og større tilgjengelige områder.

Havvind i sterk vekst

Vindturbiner til havs kan være betydelig større enn turbiner på land, og produsere vesentlig større mengder kraft. Verdens første flytende vindturbin HyWind er norsk, og ble installert utenfor Karmøy i 2009. Unitech overtok HyWind fra Equnior tidligere i år og skal benytte den til forskningsprosjekter, opplæring og trening i tillegg til utvikling av ny teknologi. Havvind er i sterk vekst, og bare i 2018 ble det i Europa åpnet 15 nye havvindparker. Haugalandet og Sunnhordland har alle forutsetninger for å kunne bli ledende på havvind. Utsira-Nord kan bli Norges største havvind-park, og produsere enorme mengder fornybar energi; 7TWh som tilsvarer ca 5% av hele Norges elforbruk.

Et ekstra energibein å stå på

Adm. dir. i Norges Rederiforbund, Harald Solberg, var tydelig da han i Teknisk Ukeblad 12. juni uttalte at «Vi må posisjonere oss som en fornybarnasjon på havvind, og se på hvilke produkter som kan skapes av havvind. Det skjer mye spennende innen elektrifisering av olje- og gassvirksomhet, offshore fiskeoppdrett og grønn hydrogenproduksjon som kan bidra til et grønt skift i skipsfarten. I tillegg kommer strømproduksjon til det europeiske nettet».

Britene har som mål at 30 prosent av deres kraftforbruk i 2030 skal komme fra offshore vindkraft. Investeringsmulighetene i offshore vind vil dermed øke. For Norge vil havvind kunne bli et perfekt ekstra energibein å stå på, også for olje- og gassindustrien. HyWind-teknologien har vist at vi kan utvikle og produsere vindmøller med fagarbeidere og ingeniører i Norge, og Equnior planlegger 11 nye HyWind-turbiner nord i Nordsjøen.

De beste forutsetningene

Norsk offshoreindustri har de beste forutsetningene for å installere, drifte og vedlikeholde disse vindmølleparkene. Vi har en verdikjede vi kan bygge videre på, og flytende havvind vil bidra til videreføring og nyutvikling av en hel industri. På samme måte som nederlenderne har tatt posisjon på bunnfast havvind ved å bruke sin eksisterende spisskompetanse på tunge løft, er det viktig at vår region er tidlig ute og tar posisjon på flytende havvind, med utgangspunkt i den kompetansen vi allerede har. Gjennom nødvendig omstilling vil dagens offshore-fartøy og den unike kompetansen vi har innenfor komplekse maritime operasjoner kunne benyttes til en rekke sentrale havvind-operasjoner. Etter flere tiår der petroleumsvirksomheten har sendt oss til verdenstoppen på offshore-, kompetanse- og teknologi, kan vi bli stormakt også på flytende havvind.

Ringvirkningseffekter på opptill 15 000 årsverk

Olje- og energidepartementet sender om kort tid ut høringsforslag om å åpne området Utsira Nord, som NVE har anbefalt åpnes for havvind, utenfor vår egen kyst for søknader om vindkraft til havs. Departementet viser til at området egner seg godt for flytende vindkraft, og at vi kan bygge på den unike erfaringen vi har fra olje- og gassnæringen, skipsfart, verftsindustri og fornybar energi. Det er fantastiske nyheter for regionen vår! En flytende vindmøllepark ved Utsira Nord vil innebære full industrialisering på feltet, og bidra til å skape et hjemmemarked. Det vil være e viktig å få mange av de nye arbeidsplassene fra havvind-satsingen til vår region. Multiconsult anslår at utbygging av Utsira Nord kan gi ringvirkningseffekter på i overkant av 3000 årsverk årlig i 25 år knyttet til havvind i vår region, og at en potensiell etablering av flytende havvind på 1 GW i Norge kan gi ringvirkningseffekter på mellom 8.000 og 15.000 årsverk.

Regionens Marine Energy Test Centre (MET Centre) vil ha stor betydning for teknologiutviklingen rundt havvind-satsingen, som er et testsenter for offshore vindkraft, og tilbyr konsesjoner, infrastruktur og tjenester i forbindelse med utvikling og uttesting av nye teknologiske løsninger. Dette gir forutsigbare muligheter i koblingen mellom internasjonale aktører og lokal industri. Havvind-klyngen Norwegian Offshore Wind Cluster, har en ambisjon om å bli en global totalleverandør innenfor flytende offshore vindparker og administreres fra regionen vår. Regionale leverandører har en overførbar kompetanse fra store dyp og komplekse maritime operasjoner, og det ligger store muligheter regionalt for å bygge opp sterke leverandørkjeder. En undersøkelse gjengitt i Maritim Rapport 2019 viste at den lokale rederinæringen antar at hele 10 prosent av deres samlede omsetning på totalt 44 milliarder kroner de neste årene vil handle om offshore vind.

Regional spisskompetanse

Unitech AS har sammen med gode partnere investert tungt i Tømmervika på Stord, og ser denne som en perfekt lokasjon for produksjon og sammenstilling av vindmøllene som skal ut til Utsira Nord. Mulighetene er også store for å ta i bruk havneområdene både på Gismarvik og på Husøy. Store bedrifter som Equinor, Kværner og Aker Solutions er kjernemedlemmer i Norwegian Offshore Wind Cluster, og klyngen ble tatt opp i Innovasjon Norges Arena-program i fjor sammen med over 60 bedrifter. Kompetansen i den etablerte maritime industrien i regionen vår er en av årsakene til at Google-selskapet Makani LLC har valgt havområdet vest av Karmøy til testing av vindkraftproduksjon med drageteknologi i sommer. Havvind vil bli et enormt globalt marked innen kort tid, og næringslivet i regionen har muligheten til å ta en posisjon i dette markedet.

Heldigvis ser stadig flere av de politiske partiene ut til å forstå hvilke muligheter som ligger i vindkraftproduksjonen til havs, og regjeringens åpning for Utsira Nord er svært lovende. Byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer har lansert idéen om et statlig selskap for havvind, og det er en veldig fornuftig tanke. Med utgangspunkt i satsingen på Utsira Nord og den unike maritime kompetansen som finnes i regionen vår, mener vi det er åpenbart at dette bør ligge på her Haugalandet. Spiller vi kortene våre riktig rundt havvind nå, kan det bety en ny æra for regionen vår.


Oppdatering 7. august:
Se forøvrig interessant kronikk i DN fra Equinors konserndirektør for Nye Energiløsninger, Pål Eitrheim.