Haugesundregionen – en optimal OGI-region?

Denne uken har tidligere NASA-forsker og nåværende direktør i OMEGA Global Initiative (OGI), Jonathan Trent, vært på besøk i regionen og deltatt på ulike rundturer. Det kan være et besøk som gir verdiskapende synergier for en fremtidsfokusert Haugesundregion.

Innovatør og professor Jonathan Trent har under ulike arrangementer delt sin kunnskap om hvordan gjøre avfall om til rent vann, mat og energi ovenfor vårt lokale næringsliv og lokale politikere.

Trents besøk i regionen skyldes i hovedsak at han på vegne av OMEGA  reiser rundt i Europa på utkikk etter egnede lokasjoner for å etablere OGI anlegg . Kontakten ble knyttet via Hans Henriksen Marki og hans gründeridé. Marki er deltaker i omstillingsprosjektet Idélab som er et samarbeid mellom Haugesund kommune, Næringshagen RRS, Haugaland Vekst og NAV.

Et av arrangementene Trent har deltatt på var tirsdagens frokostmøtet i regi av Haugesundregionens Næringsforening (HN) på HVL Campus Haugesund. Amerikaneren presenterte her OGIs arbeid, til stor interesse for de rundt 40 fremmøtte, blant annet Haugesund-ordfører, Arne-Christian Mohn.

Dette er OGI

OMEGA kombinerer og optimaliserer nye og voksende teknologier for energiproduksjon, rensing av avløpsvann og akvakultur. OMEGAs flytende plattformer er plassert i bukter beskyttet fra kraftige bølger og er dekket med vannkjølt solcellepanel som produserer strøm og varme.

Strømmen driver pumper som sirkulerer nitrogen- og fosforrikt avløpsvann gjennom et nettverk av klare, fleksible plastrør for å dyrke oljerike alger som høstes og bearbeides til biodrivstoff. I tillegg til å lage viktige biodrivstoff, fanger algene CO2 som ellers ville vært i atmosfæren som drivhusgass.

Algene fjerner også næringsstoffer og forurensninger fra avløpsvannet som et første skritt i en unik OMEGA-prosess som gjør avløpsvann om til drikkevann – til en brøkdel av kostnaden sammenlignet med standarden for avsaltningsteknologi.

Legg til bruk av OMEGAs flytende infrastruktur av akvakulturbønder for å dyrke østers, krabber, fisk, eller hva som er passende avling for området, og OMEGA-systemet gir et verdifullt bidrag til lokal matproduksjon. Og som OMEGAs økosystem for teknologi gir energi, vann og mat, skaper det også et mangfold av interessante jobber som støtter en bærekraftig økonomi.

Les mer om OMEGA og OGI her.

Timing

Trent fortalte under sitt innlegg at det er fem hovedelementer som må være på plass for at en etablering skal fungere optimalt: Ideer, team, en forretningsmodell, finansiering og timing, hvor forskeren trakk frem «timing» som det viktigste elementet.

Med energiprogrammet Norwegian Clean Energy Cluster (NCEC), som nå er i etableringsfasen, tar Haugesundregionen sikte på å bli en ledende internasjonal energiregion.

En naturlig krysning

Under frokostmøtet på HVL Campus Haugesund presenterte styreleder i HN, Martha Kold Bakkevig, hvor langt i prosessen man er kommet i etableringen av programmet. Hun kunne informere om at flere store og regionale selskaper innen prosessindustri allerede har signalisert at de er positive til å involvere seg.

Les også: Haugesundregionen – en ledende internasjonal energiregion

Med tanke på at store deler av OMEGAs arbeid er å bruke sidestrømmer fra industrien til å lage nye produkter og ny energi, kan timingen med å krysse veiene til OMEGA og NCEC i nær fremtid være meget god for vår region – en region allerede med blikket rettet mot produksjon av fornybar energi og gjenbruk fra prosessindustrien.