Ved Haugesund sykehus investeres det 3,3 milliarder kroner i 30 000 nye kvadratmeter og topp moderne utstyr. Karmsund Havn investerer 600 millioner på Husøy for å skape regionenes logistikknutepunkt. To av mange gigantiske lokale investeringer for å rigge Haugesundregionen for en attraktiv fremtid. 

Haugesund sykehus fornyes med 3,3 milliarder

 

Haugesund Sykehus skal med første byggetrinn utvides mot havet vest der ute med hele 15 000 kvadratmeter. Sykehuset vil få et moderne uttrykk med livsviktig innhold for å sikre god pasientbehandling. 

Sykehus2
Toppmoderne: Haugesund sykehus utvides med totalt 30 000 kvm. Illustrasjon: Vikanes Bungum Arkitekter AS, Haugesund og Momentum Arkitekter AS, Oslo

En omfattende ide,- konsept- og forprosjektfase er gjennomført. Over to hundre medarbeidere i Helse Fonna har deltatt. Brukerne har vært med i arbeidet fra starten for å utvikle gode løsninger. Det har vært arbeidet i nærmere to år for å sjekke ut ulike alternativ for bygging, hva bygget skal inneholde, hvor det skal bygges på og hvor mye det kan bygge for.

Olav Klausen, adm.dir. Helse Fonna HF
Investerer 3,3 milliarder: Olav Klausen, adm.dir. i Helse Fonna HF.

– Å bygge sykehus midt i byen bidrar til å utvikle både byen og byrommet og gir energi til hele organisasjonen vår. Jeg er stolt av alle medarbeiderne og brukerne som har deltatt i arbeidet, sier administrerende direktør i Helse Fonna HF, Olav Klausen.

Oppfordrer lokale entreprenører

Prislappen på byggingen av første byggetrinnet er 1,8 milliarder kroner. Flere hundre ansatte skal over i det nye bygget, som Vikanes Bungum Arkitekter i Haugesund har utarbeider forprosjektet til i samarbeid med Momentum Arkitekter, OEC-gruppen og Sweco.

Fødeavdelingen, akuttmottaket, intensiv, laboratorium og operasjonsavdelingen er noen av avdelingene som skal inn i nybygget, som skal stå ferdig i 2020. Akuttmottaket blir felles for somatikk, psykiatri og rus, og blir unikt i sitt slag sammenlignet med andre norske sykehus.

– Det nye sykehuset vil bli toppmoderne og pasientvennlig. Vi planlegger oppstart av grunnarbeidene på tomten senhøsten 2017. Anbudene for grunnarbeidene vil gå ut nå i vår. Byggeperioden vil gi arbeid til mange, og vi håper lokale entreprenører og firma vil gi anbud, sier Klausen.

Vil lokke flinke fagfolk til Haugesund

Sykehus4
Blir sykt bra: Haugesund sykehus med den nye vestfløyen. Illustrasjon: Vikanes Bungum Arkitekter AS, Haugesund og Momentum Arkitekter AS, Oslo

Før byggingen av byggetrinn 1 starter, skal flere hus rundt sykehustomten rives. I tillegg til at dette vil frigjøre plass til handikapparkering, lommer til på- og avstigning og flere taxiplasser, vil dette også føre til at Helseekspressen vil kunne kjøre helt frem til sykehusets hovedinngang.

Rundt 2030 starter byggingen av byggetrinn 2 som vil utvide sykehuset med ytterligere 15 000 kvadratmeter mot nord og over dagens psykiatribygg. Rammen for dette nybygget er 1,5 milliarder kroner, som ved ferdigstillelse dermed vil doble dagens sykehusareal. Innenfor totalrammen på 3,3 milliarder kroner ligger også renovering av deler av dagens sykehusbygg.

Adm.dir. Klausen mener nye Haugesund sykehus vil få mange positive ringvirkninger for byen og regionen.

– Nytt sykehus vil blant annet bidra til at enda flere flinke fagfolk søker seg til sykehuset og til Haugesund.

Karmsund Havn investerer 600 millioner på Husøy

Haugesund Cargo Terminals på Husøy er både nasjonal fiskerihavn og Vestlandets største godshavn. Med investeringer på 600 millioner kroner skal terminalen i årene fremover bygges ut til å bli en av de største havnene i Norge målt både i areal og kaikapasitet. 

Husøy2
Fremtidens havn: – Vi skal ikke bare bygge en havn som er moderne i dag, vi skal også være vågale og fremoverlente, og bygge en havn for fremtiden, sier havnesjef i Karmsund Havn, Tore Gautesen. Foto: Karmsund Havn

Karmsund Havns havneutvikling på Husøy frem til 2020 er budsjettert til å koste omlag 300 millioner kroner. Mellom 2020 og 2030 forventes det ytterligere 300 millioner kroner i investeringer. I den storstilte utbygging på Husøy, som i første omgang vil utgjøre omlag 200 nye mål med areal, vil teknologi og miljø stå i høysetet.

Havnen vil være i en særstilling til å kunne ta del i den videre utviklingen av havrommet.

– Vi skal bygge et utstillingsvindu for fremtidens havn, sier havnedirektør Tore Gautesen.

700 000 tonn fiskerelaterte produkter årlig

2013_10_30_3834-350x350
Investeringer i havn: Havnesjef Tore Gautesen.

I dag er containerdepotene spredd rundt på Husøy. Det nye arealet vil imidlertid i fremtiden blant annet huse alle containere på samme sted. Bulkterminal som sto ferdig i mars 2016 skal også på sikt bygges ut. I budsjettet er det samtidig bevilget midler til en egen mobil havnekran og annet utstyr som er nødvendig for å bygge en havn for fremtiden.

Husøy huser også fiskerihavnen hvor rundt 700 000 tonn fisk, sjømat og fiskerelaterte produkter kommer inn og går ut hvert år.

I tillegg til utvidelsene til Karmsund Havn, finner også andre store investeringer sted på Husøy. Biomar er i avslutningsfasen angående utbygging av ny produksjonslinje (ca. 500 mill) og Nergård skal etablere ny mel- og fiskeoljefabrikk (ca. 400 mill).

Samhandling og samarbeid skaper arbeidsplasser

Gjennom et svært godt samarbeid med Karmøy Kommune har Karmsund Havn blitt gitt rammevilkår som har gitt grunnlag for en spennende utvikling på Husøy.

– Alle kommunene på Haugalandet sluttet lojalt oppunder Husøy som regionenes logistikknutepunkt og fiskerihavn. Dette er et godt eksempel på samhandling og godt samarbeid mellom kommunene, som gir direkte resultater i form av arbeidsplasser, samfunnskritisk infrastruktur og tilrettelegging for regionenes næringsliv, forteller Gautesen.

I skjæringspunktet mellom miljøfokus og ny teknologi, skjer det mye spennende. Karmsund Havn har med tanke på dette valgt «Lean, clean and green» som en rettesnor i sitt arbeid. I dette begrepet ligger det blant annet målsetninger om å være effektiv, rimelig og enkel, ryddig og ren, å bruke mindre energi og mest mulig fornybar energi.

Lokal kompetanse i verdensklasse

Bulkterminal
Utvides: Også bulkterminalen, som sto ferdig så sent som i mars 2016, skal på sikt bygges ut. Foto: Karmsund Havn

Fokus på miljø skal ikke gå på bekostning av en effektiv, økonomisk drift. Karmsund Havn ser på en rekke teknologiske løsninger som vil gi en svært effektiv og miljøvennlig havn. Havnens prosjekt innenfor teknologi, effektivitet og miljø har fått navnet «Intelliport» – intelligent port system.

I vurderingen av hvilke løsninger som skal innføres, er det viktig for Karmsund Havn å tenke de lange tankene.

– Vi skal ikke bare bygge en havn som er moderne i dag, vi skal også være vågale og fremoverlente, og bygge en havn for fremtiden. Dette ønsker vi å gjøre i samarbeid med andre aktører, hvor leverandører og utviklere av innovativ og miljøvennlig teknologi er interessante samarbeidspartnere. I vår region har maritim næring, sammen med ulike leverandører og utdannings- og teknologimiljøer, solide tradisjoner for godt samarbeid, uttaler Gautesen, og legger til:

– Når det gjelder teknologi og leveranser til den maritime næringen har vi på Haugalandet og i Sunnhordland tilgang på kompetansemiljøer i verdensklasse,. For Karmsund Havn finnes det attraktive leverandører vi kan samarbeide med for utvikling av ny teknologi og for leveranse av tjenester til den videre utviklingen av Vestlandets logistikknutepunkt, og vi opplever stor interesse for samarbeid blant de lokale virksomhetene.