Havrommet blir viktig for oss

Haugaland Vekst starter nå fasiliteringen av arbeidet med en regional havromsstrategi sammen med flere relevante aktører.

Historien om Norge er en fortelling om havet, og på Haugalandet og i Sunnhordland har vi alltid utforsket og levd av havet. Havnæringene petroleum, fiskeri, havbruk og skipsfart har skapt store verdier, arbeidsplasser og velferd gjennom mange tiår, og fortsetter å gjøre det. Havnæringene i regionen har noen av Norges mest innovative og fremtidsrettede bedrifter takket være sterke næringsmiljøer og bærekraftige samfunn langs hele kysten.

Norge er et lite land i verden, men vi er en stormakt på havet. Gjennom helhetlig og langsiktig forvaltning av miljøet og ressursene skal vi fortsette å høste fra rene og rike hav slik som alle generasjoner før oss. I 2017 ble forvaltningsplanen for Norskehavet oppdatert, i tillegg til at vi fikk definert en rekke tiltak for havsatsingen.

– Regionen vår har sterke tradisjoner til havs, og den unike offshore-kompetansen vår gjør oss i stand til å håndtere svært komplekse operasjoner til havs. Vi har på mange måter bedre forutsetninger til å utnytte havrommet enn de fleste andre, og bør utnytte muligheten til å ta kontroll på havvind og andre viktige muligheter havrommet byr på. Regionen vår kan bli blant de fremste i verden på dette området, om vi bare evner å posisjonere oss, sier administrerende direktør i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen.

Denne uken deltok han på møte om næringslivets involvering i videreutvikling av havsatsingen, i regi av Nærings- og Fiskeridepartementet, Olje og energidepartementet, Utenriksdepartementet, samt Klima og miljødepartementet. Tema på møtet var utvikling av Norges havsatsing, hvordan havet er viktig i Norges bilaterale relasjoner, og vi fikk nyttig informasjon om statsministerens havpanel og konferansen «Our Ocean» som vil bli arrangert til høsten.

Sammen med sentrale representanter fra Norwegian Offshore Wind-klyngen i regionen, med klyngeledelsen, MetCentre, Unitech Offshore og Kværner, var det også en viktig oppdatering for Olje og energidepartementet, hvor aktørene orienterte om de store mulighetene som ligger innenfor flytende havvind og viktigheten med å fart på hensiktsmessige rammebetingelser og snarlig oppstart av det store havvindfeltet, Utsira nord, like utenfor stuedøra vår. Regionen ønsker også å ta mål av seg til å være et internasjonalt utstillingsvindu for ny teknologi knyttet til havrommet, noe som er vesentlig for oss å få formidlet til sentrale myndigheter og beslutningstakere.

– I henhold til handlingsplanen vår for 2019 skal Haugaland Vekst være tilstede der viktige premisser legges og beslutninger tas knyttet til de prioriterte innsatsområdene for regionen vår. Dette var et godt og viktig møte i så måte, sier Tormod Karlsen.

Kværners Magne Bjelland, Gunnar Birkeland fra Unitec Offshore (medlemmer i klyngens styringsgruppe) og leder av havvindklyngen, Arvid Nesse, som presenterer muligheter innen flytende havvind for OED.

 

Tekst: PYX