Havvind skaper arbeidsplasser

Vindkraft-ekspert Frank Emil Moen anslår at vi vil trenge 80 000 årsverk knyttet til havvind i vår region de neste 25 årene.

Havvind er i sterk vekst, og bare i 2018 ble det i Europa åpnet 15 nye havvindparker. En større artikkel i Nettavisen retter fokuset mot de enorme mulighetene havvind-satsingen vil gi på arbeidsmarkedet de neste årene. Ikke minst i regionen vår, med utgangspunkt i satsingen på Utsira Nord.

Arbeidsplasser på kort og lang sikt

– I det internasjonale markedet i Nordsjøen anslås det et behov for cirka 3.000 teknikere i løpet av få år. Og da snakker jeg bare hva gjelder prosjekter hvor det er tatt finansieringsbeslutninger, sier vindkraft-ekspert Frank Emil Moen i Energy Innovation til Nettavisen.

Drift og vedlikehold vil generere mange arbeidsplasser, og Moen viser blant annet til beregninger gjort av Multiconsult som anslår at vi trenger 80 000 årsverk knyttet til havvind på Utsirahøyden de neste 25 årene. Ut ifra det som bygges ut og som skal komme på plass før 2021, mener Moen at det vil være behov for cirka 350 nye ansatte på land.

Viktig for regionen

Havvind er et av de viktigste fokusområdene for Haugaland Vekst, som er i full gang med arbeidet for å posisjonere regionen som sentrum for Norges Offshore Wind Hub.

– Vi ser hvor viktig flytende havvind vil bli både i Europa og verden forøvrig. Erfaringen og kompetansen vi har i regionen fra vår egen olje- og gassindustri gir oss en unik mulighet til å posisjonere oss på havvind. En flytende vindmøllepark ved Utsira-Nord vil også kunne bidra til å skape et hjemmemarked, og det vil være uhyre viktig å få mange av de nye arbeidsplassene fra havvind-satsingen til vår region, sier K. Tormod Karlsen, administrerende direktør i Haugaland Vekst.

Som et ledd i dette arbeidet planlegger Haugaland Vekst en nasjonal havvind-konferanse i Haugesund allerede før sommeren.

Les hele saken i Nettavisen her

 

 

Tekst: PYX