Målet om å kunne bo lenger i eget hjem resulterte i et prosjekt innenfor Velferdsteknologi for kommunene i Haugaland Vekst, som i dag utgjør 10 kommuner fra Sauda i øst, Utsira i vest, Sveio i nord og Karmøy i sør.

Vi har tatt en prat med prosjektleder Sturle J. Monstad om hva det nå jobbes med innenfor velferdsteknologi i regionen.

 – Sammen har regionen jobbet med kompetansebygging og felles anskaffelser av teknologi med hensikt om å få dette ut til de som trenger det, sier Sturle J Monstad. Både prosjektlederen og kommunene viser til at det blir mer behov for kompetanse innen e-helse og velferdsteknologi i regionen fremover.

Du kan lese mer om velferdsteknologiprosjektet her!