Her er det nye regionrådet

Et flunkende nytt regionråd er på plass etter det politiske skiftet i regionen vår i høst. Noen er de samme, andre er med for første gang. Vi markerer det nye politiske landskapet under Agendakonferansen 26. november, og ser fram til fire nye, spennende år med regionalpolitikk på tvers av våre 10 eierkommuner.

Regionrådspolitikerne har allerede møttes hos Haugaland Vekst for å diskutere hvilke temaer som er viktige under årets Agendakonferanse. Sammen med konferansier for dagen, Siri Lill Mannes, ble det lagt strategiske føringer for hvilke regionalpolitiske saker som vil være dominerende i vårt distrikt fremover. Målet med Agendakonferansen er at den som møteplass skal bidra til å styrke tillit, kunnskap og strategisk samhandling på tvers av kommunegrensene for hele Haugesundregionen.

Hva er regionrådet? 
Haugaland Vekst regionråd har siden 2014 bestått av alle eierkommunene i Haugaland Vekst IKS som teller 10 kommuner samt Rogaland fylkeskommune. Regionrådet er en felles arena for samhandling, erfaringsutveksling og prosjektutvikling på saksområder som er viktig for hele regionen. Kommunene er representert ved deres respektive ordførere. Haugaland Vekst ved administrasjonen er sekretariat for regionrådet og kontaktperson er adm.dir.  K. Tormod Karlsen.

Her er det nye regionrådet


Arne Christian Mohn
(1959)
Arbeiderpartiet, Haugesund kommune

Arne Christian Mohn er nyvalgt ordfører i Haugesund kommune. Mohn har vært fast medlem av kommunestyret i Haugesund siden 2004 og tiltrer ny jobb som ordfører fra stillingen kirurg/lege ved Haugesund sjukehus (Helse Fonna).
Mohn har vært leder av Rogaland Arbeiderparti siden mars 2015. I takketalen når han ble valgt til leder for Rog. Arbeiderparti sa Mohn at det er en prioritert oppgave for han å bygge broer mellom nordfylket og sørfylket.

ACM

Sigmund Lier (1966)
Arbeiderpartiet, Tysvær kommune

Sigmund Lier er nyvalgt ordfører i Tysvær kommune. Han har vært gruppeleder for Tysvær arbeiderparti de siste to periodene. Lier har tidligere jobbet som spesialpedagog og fagkonsulent i Tysvær kommune. Lier gikk blant annet til valg på ønsket om et sterkt interkommunalt samarbeid, og at det finnes et stort potensiale, både innenfor næring og andre områder på et tett og godt samarbeid med nabokommunene.

1000

 

Marte Eide Klovning (1983)
Arbeiderpartiet, Utsira kommune

Marte Eide Klovning er gjenvalgt ordfører i Utsira kommune. Klovning kom inn i politikken ved forrige kommunevalg, og ble satt inn som ordfører direkte. Klovning arbeider hardt for Utsira kommunes selvstendighet, og verdsetter gode relasjoner til nabokommunene. Klovning er første kvinnelige ordfører på Utsira etter  legendariske Aasa Helgesen (som ble Europas første kvinnelige ordfører i 1926).

Marte Eide Klovning-3

 

Jarle Nilsen (født 1966)
Arbeiderpartiet, Karmøy kommune

Jarle Nilsen er nyvalgt ordfører i Karmøy kommune. Nilsen er inne i sin tredje periode i kommunestyret og kommer fra stillingen daglig leder i Espira Entreprenør. Nilsen har vært opptatt av å fremme fordelene ved gode interkommunale relasjoner og godt samarbeid om felles regionale prosjekter, uten å gå veien om kommunesammenslåing.

Jarle Nilsen -Ap

 

Jorunn Skåden (1953)
Arbeiderpartiet, Sveio kommune

Jorunn Skåden er både gjenvalgt og nyvalgt ordfører i Sveio kommune, da hun i perioden 2003 – 2011 hadde samme verv. Skåden er lærer av yrke. Som ordfører i Sveio kommune trekker Skåden ofte fram fordelene som følger med kommunens plassering midt mellom Haugesundregionen og Sunnhordaland. Habil golfspiller.

Jorunn Skåden

 

Ole Johan Vierdal (1962)
Senterpartiet, Vindafjord kommune

Ole Johan Vierdal er gjenvalgt ordfører i Vindafjord kommune. Han har bakgrunn som melke- og storfekjøttprodusent og slaktegrisprodusent, og var blant annet leder i Rogaland Bondelag fra 2010 – 2011. Vierdal har som en av sine hjertesaker å øke innbyggertallet i Vindafjord. Utenom politikk og arbeid har Vierdal flere år bak seg som fotballtrener for lagene Grannkam, Etne og Vats, alle i 4. divisjon.

17073600122_af6c2f12f0_b

 

Tormod Våga (1970)
Senterpartiet, Bokn kommune

Tormod Våga er nyvalgt ordfører i Bokn kommune. Han er tidligere trafikksentralsjef ved Kystverkets trafikksentral på Kvitsøy, hvor han har overvåket skipstrafikken langs Rogalandskysten. Våga har vært kritisk til den nasjonale framleggingen av ny kommunestruktur, og har fremmet at Bokn kommune ønsker å ta aktivt del i regionens framtidsplanlegging- uten å gå veien om storkommune.  Våga er også innehaver av Hårsmia Bokn.

Tormod Våga

 

Gerd Helen Bø (1953)
Senterpartiet, Suldal kommune

Gerd Helen Bø er nyvalgt ordfører i Suldal kommune. Bø har vært Senterpartiets gruppeleder de siste to periodene og har tidligere arbeidet som fylkeshelsekoordinator.

Sp Gerd Helen Bø copy


Asbjørn Birkeland (1982)

Senterpartiet, Sauda kommune

Asbjørn Birkeland er nyvalgt ordfører i Sauda kommune. Birkeland er tidligere offshorearbeider, og måtte i september ringe arbeidsgiveren og si at han ikke kom tilbake på jobb på fire år. Asbjørn Birkeland har vært leder i Sauda Senterparti siden 2011, og er første SP-ordfører i kommunen på tjue år. Utenom jobb og politikk er Birkeland engasjert i blant annet Sauda BackCountry Challenge.

Asbjørn Birkeland

 


Siri Klokkerstuen (1959)

Arbeiderpartiet, Etne kommune

Siri Klokkerstuen er nyvalgt ordfører i Etne kommune. Hun har vært med i politikken siden 1999, har fungert som varaordfører siden 2011 og har vært vararepresentant til Stortinget for Hordaland AP i perioden 2009 – 2013. Klokkerstuen er tidligere rådgiver/adjunkt ved Enge skole.

2000x2000Klokkerstuen%2C%2BSiri