Høgskolefusjon med universitetsambisjon

Rektor Liv Reidun Grimstvedt informerte Regionrådet på fredag 29. april om framgangen i Høgskolen Stord/Haugesunds (HSH) fusjonsprosess med Høgskolen i Bergen (HiB) og Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF).

Det var en entusiastisk rektor som la fram planene for Regionrådets medlemmer. Og hun la aldri skjul på at de tre utdanningsinstitusjonene jobber med en klar universitetsambisjon i bunn.

– Fusjonsutredningen viste at fordelene ved fusjon er klart større enn ulempene. Større enheter vil kunne samle større fagmiljøer, noe som bare viktigere og viktigere framover, var beskjeden fra rektoren.

Universitetsambisjonen ser Grimstvedt på som uungåelig i dagens finansieringsmodell for høyere utdanningsinstitusjoner.

– Jeg kan ikke se for meg at det er mulig å ikke ha en universitetsambisjon slik regelverket er i dag. Høgskoler og universiteter måles etter de samme kriteriene, men kun universitetene har nok volum på forskningen ved å bli tildelt tilstrekkelig med stipendiatstillinger, sa Grimstvedt.

En av fordelene med en ren høgskolefusjon framfor en fusjon med Universitetet i Stavanger, er at partene er mer jevnbyrdige.

– Partene har vært veldig løsningsorienterte og forhandlingene har vært preget av positivitet og godvilje. Forslaget til avtale fra forhandlingsutvalget sendes til de tre styrene onsdag 4. mai, sa rektoren.

Det er lagt opp til førstegangsbehandling allerede 12. mai og andregangsbehandling 9. juni. Styrene i HSH og HiB er mest positive til fusjonen, mens HiSF-styret er litt mer delte i synet. Grimstvedt håper inderlig at HiSF også blir med i samarbeidet.

– Det er viktig, men ikke avgjørende at alle blir med, sa Grimstvedt.

«Vestlandshøgskulen» er arbeidstittelen for fusjonen, men Grimstvedt understreket at det kan komme navnendringer senere i prosjektet.

Når det gjaldt organiseringen av den nye utdanningsinstitusjonen, sa Grimstvedt at en flerkampusmodell med flere likeverdige lokasjoner var å foretrekke framfor en satelittmodell med ett hovedkampus.

HSHs kampus i Haugesund ble også nevnt i presentasjonen. Bygget som var tiltenkt å betjene 1070 studenter har nå hele 1700 studenter å ta hensyn til. Grimstvedt la fram planer om å reise et maritimt senter i tilknytning til HSH som ville økt kapasiteten betraktelig. Nybygget slik det er skissert opp pr i dag, vil være på 8000 kvadratmeter og koste 300 millioner kroner.

– Vi har en stor jobb foran oss for å få på plass finansieringen, innrømmet rektoren.