På dagens veikonferanse ble det klart at et gjennomført Hordfast vil gi en verdiskapingsgevinst på 3,5 milliarder kroner. For hele landet!

Daglig leder i Hordfast AS, Øyvind Halleraker, forteller at den planlagt utbyggingen av E39 mellom Os og Stord vil halvere reisetiden mellom Bergen og Haugesund, fra 3 timer til 1,5 time. Helt ferske beregninger gjort av Menon Economics for Hordfast AS viser at prosjektet vil bli svært samfunnsøkonomisk lønnsomt, til tross for at det blant annet innebærer en kostbar 5km lang bro over Bjørnefjorden. Nesten halvparten av de positive økonomiske ringvirkningene er estimert å gjelde for andre deler av landet enn der Hordfast-strekningen vil gå.

Petter Aalen fra Menon Economics (Foto: Grethe Nygaard)<

Menon Economics har beregnet såkalte Netto Ringvirkninger, og analysen viser at utbyggingen kan utløse betydelige produktivitetsforbedringer. Sentrale elementer er:

  • Sparte reisekostnader
  • Økt tetthet, det blir kortere vei til flere rundt deg
  • Bedre integrerte arbeidsmarker
  • Økt produktivitet/verdiskaping

Prosjektleder Peter Aalen i Menon Economics kunne fortelle at det anslås at verdiskapingsgevinsten ved Hordfast vil utløse ca 3,5 milliarder 2018-kroner over den nye veiens første 40 år (eller et sted mellom 2,1 og 4,9 milliarder kroner, basert på to ulike analysemetoder).

Produktivitetforbedringen vil bidra til at Hordfast, som allerede anslås å bli svært lønnsomt for samfunnet, blir enda mer lønnsom. Og det er på ingen måte bare Vestlandet som vil nyte godt av den store verdiskapingsgevinsten. Menons beregninger viser at om lag 40 prosent av gevinsten vil tilfalle andre deler av landet enn de direkte berørte fylkene Rogaland og Hordaland.

Rapporten kan lastes ned sin helhet her

 

Tekst: PYX