Hvilke ringvirkninger gir et datasenter?

Industrietableringer skaper alltid økonomiske ringvirkninger for lokalsamfunnet, og kampen for å lokke de store aktørene til gards er som regel hard. Kampen om datasenterindustrien er intet unntak.

For å være vertskap for et datasenter trenger du strøm, plass og fiber. I tillegg er det en fordel med kjølig klima, slik at så mye av kjølingen som mulig kan hentes direkte utenfra istedenfor å skapes kundtig, noe som er mer kraftkrevende.

Her i Norge har vi alt dette, men hvor verdifullt vil egentlig etablering av et stort datasenter være for oss?

På oppdrag for Statkraft, Verdiskapingsinitiativet i Vestfold ved Vestfold Fylkeskommune, Ryfylke IKS, Rogaland fylkeskommune, Haugaland Vekst AS, Greater Stavanger og Energi Norge har Menon Economics gjennomført en analyse av sysselsettings- og verdiskapingsvirkninger av en hypotetisk datasenteretablering.

Rapporten leser du her.