Hvordan kan regionen tiltrekke seg internasjonal, energibasert industri?

Haugesundregionen har svært mange konkurransefortrinn og et godt utgangspunkt i kampen om å tiltrekke seg ytterligere energibasert industri, mener konsernsjef i Hydro, Svein Richard Brandtzæg. Tilgang til kraft og kompetanse, trekker han fram som de viktigste.

For Hydro er det svært viktig med forutsigbarhet i tilgangen til kraft og mennesker med relevant kompetanse. I tillegg har vi på Haugalandet et stort nettverk bedrifter som kan tilby tjenester innen ulik type prosjektkompetanse. Det er også attraktivt å bo her, vi har et bra utdanningstilbud og et rikt kulturliv. Summen av dette gjør oss svært konkurransedyktige i Haugesundregionen, mener Brandtzæg.

Konsernsjefen, som selv er fra Haugesund, mener regionen vår også geografisk har gode fortrinn ved at særlig havneområdet vårt egner seg godt for skip med stor last.

Store omstillinger etter finanskrisen
I dag er Hydro landets største arbeidsgiver utenfor offentlig sektor, og sysselsetter 35.000 medarbeidere. Selskapet har gjennomgått store omstillingsprosesser etter finanskrisen i 2009, og er i dag verdens eneste aluminiumsselskap med full verdikjede.

I 2011 gjorde vi Norgeshistoriens største utenlandsoppkjøp, hvor vi kjøpte et område som er like stort som Belgia. Dette kjøpet har gjort at vi har sikret tilgang til råvaren vår bauksitt de neste 100 årene, sier han.

Tøff start
Brandtzæg fortalte under Agendakonferansen om tøffe tider både i nyere og eldre historie. Selskapet har vært satt under store prøvelser, men har kommet styrket ut etter hver runde.

Det var en tøff start på Karmøy. Hydro startet et anlegg som selskapet selv ikke hadde kompetanse til å drive. I tillegg ble det tatt noen grep som gjorde at en mistet kontroll på driften. Jeg husker selv at jeg fikk beskjed av foreldrene mine at dersom jeg ikke gjorde leksene mine, kom jeg til å ende opp på Hydro, sier Brandtzæg til latter fra salen.

Mye har skjedd siden den gang.

Hvis vi går 50 år fram i tid til i dag, så ser vi en ganske formidabel utvikling. Nå starter vi i løpet av noen få uker verdens mest avanserte anlegg for aluminiumsproduksjon, med verdens laveste energiforbruk og co2-utslipp. Dette er basert på mange tiårs forskning og utvikling, og det er nettopp her på Karmøy at vi satser på dette. Det er heller ingen tilfeldighet at anlegget ligger her. Vi anser det som riktig plassering fra et forretningsmessig synspunkt, sier Brandtzæg.

Verdens laveste co2-utslipp
Hydro har det laveste karbonfotavtrykket i sin bransje på verdensbasis. For hver kilo produserte aluminium, slipper selskapet ut 1,6 kilo co2. Dersom produksjonen hadde vært i Kina, ville utslippene fra de beste anleggene der vært på 18 kilo co2 per kilo aluminium, altså ti ganger så høye utslipp.

Hydro i dag har det laveste karbonfotavtrykket i verden. Vi hviler likevel ikke med dette, det er derfor vi nå investerer 4,3 milliarder kroner på Karmøy, som er den største investeringen i landbasert industri siden Hydro bygde Sunndalsanlegget i 2004. Det er en stor satsing på ny teknologi som skal gi oss enda lavere utslipp og enda lavere energiforbruk per kilo aluminium. Vi har et godt utgangspunkt, men vi ønsker å bli enda bedre på dette framover, sier Brandtzæg.

Han understreker også viktigheten av at norske politikere ser co2-regnestykket i et globalt perspektiv, og at alternativene for produksjonsvekst andre steder i verden blir tatt inn i beslutningsgrunnlaget.

Dersom vi kommer i en situasjon hvor vi ønsker å bygge ut piloten på Karmøy, så er det viktig at co2-utslipp blir vurdert i en global sammenheng. Utbygging hos oss betyr i praksis at vi bidrar til produkter som har mindre enn en tiendedel utslipp, sammenlignet med det som er alternativet i verden i dag, sier Brandtzæg.

Han skisserer følgende regnestykke:

Hvis vi tar utgangspunkt i den totale tonnasjen i dag på 1 million tonn, så er differansen av utslipp mellom 1 million tonn i Norge og 1 million tonn i Kina, over 14 millioner tonn co2. Det er omtrent hele klimaforliket på Stortinget, sier Brandtzæg.

Vil vokse ytterligere
Hydro i dag er godt rigget for ytterligere vekst og markedsandeler. Selskapet ble i 2009 tvunget til å skjære ned på de aller fleste områder, men lot avdelingen for forskning og utvikling forbli urørt. Det mener Brandtzæg er mye av årsaken til at selskapet har vunnet tilbake sin sterke markedsposisjon i dag.

Vår aspirasjon å bli bedre, større og grønnere. Forskning og utvikling er veldig viktig for oss og vi er svært glade for det samarbeidet vi har med lokale utdanningsinstitusjoner. Vi driver en evig kamp om å være konkurransedyktige, og på grunn av generelt høyere kostnadsnivåer i Norge, ville vi vært avhengige av en høyere pris for å drive lønnsomt. I stedet kan vi bruke fortrinnene vi har på teknologi og kompetanse for å bevege oss nedover på den globale kostnadskurven, sier Brandtzæg.

Brandtzæg gleder seg over anlegget på Karmøy som har det han beskriver som verdens mest avanserte simuleringsverktøy. Selskapet har tatt i bruk toppskiktet av teknologi som muliggjør analyser og spådommer om produksjonen fram i tid, som for bare få år siden ville vært umulig. Han understreker imidlertid at det fortsatt er selskapets ansatte som er den viktigste ressursen.

Vi ønsker at vi til enhver tid får de beste menneskene til å jobbe for oss, og at vi kan tilby attraktive nærmiljøer slik at de kan trives over lang tid. Vi tenker langsiktighet når vi ansetter, og da er det en klar fordel at vi er etablert i et så attraktiv nærmiljø som vi har i regionen vår, sier Brandtzæg.