IdéLab som skaper nye arbeidsplasser

Mange arbeidssøkere har høy kompetanse og verdifull erfaring. Dette er et godt utgangspunkt for å skape nye bedrifter og arbeidsplasser. Gjennom omstillingsprosjektet IdéLab legges det til rette for at både arbeidsledige og bedrifter skal innovere og skape nye arbeidsplasser i regionen.

IdéLab er et omstillingsprosjekt hvor både arbeidssøkere og bedrifter får anledning til å utrede idéer og hjelp til forretningsutvikling for å realisere nye forretningsidéer. Gjennom prosjektet får en også anledning til å dele kunnskap og erfaringer med andre, og det legges til rette for et godt samarbeid på tvers av idéer og faglig bakgrunn.

Ved å tilby faglig bistand, kompetanseheving, kontorfasiliteter og gode rammer for entreprenørskap, har vi stor tro på at det gjennom prosjektet skal etableres 10 nye levedyktige bedrifter i regionen.

Prosjektet søker nå deltakere til prosjektet som starter 6. februar. Deltakere kan være både arbeidssøkere med en god forretningsidé, men også etablerte bedrifter som har et omstillingsbehov.

Arbeidssøkere kan få mer informasjon ved å henvende seg til sitt lokale NAV kontor. Det blir også et informasjonsmøte om IdéLab den 10. januar. Klikk her for mer informasjon og påmelding.

Gjennom prosjektet vil deltakerne få:

  • Få kunnskap om ny teknologi og nye digitale trender gjennom teknologioverføring og bedriftsbesøk
  • Få tilført kompetanse om hva det innebærer å etablere og drive et firma/etablererkurs
  • Få hjelp til å gjennomføre kreative prosesser for å forbedre og spisse ideer
  • Få mulighet til å utvikle prototyper
  • Få vurdert sine ideer (verifisering, syretesting mm)
  • Få hjelp til forretningsutvikling, markedsavklaring, selskapsutvikling og kommersialisering.
  • Få hjelp til søknadsskriving og kartlegging av virkemidler og finansieringskilder

 

IdéLab har en varighet på 9 måneder, og hovedaktivitetene vil finne sted i «Kubatoren».

Prosjektet er et stort regionalt samarbeidsprosjekt mellom Haugesund kommune, Haugaland Vekst,  NAV og Næringshagen Rogaland Ressurssenter m.fl., og prosjektet er finansiert av Omstillingsmidler for petroleumsnæringen på Sør/Vestlandet (statlig og fylkeskommunal støtte), Rogaland fylkeskommune, Siva samt lokale banker og næringsliv. Rogaland Ressurssenter står for prosjektledelse.

For mer informasjon kontakt Inger K. Håvik (40 40 50 91) eller Anne Kristin Helgeland (45 61 45 65)