Infobank på havvind

Haugaland Vekst har utviklet en infobank på havvind. Der har vi samlet nødvendig materiell og informasjon for å gi oversikt og opplysning om historikk, mulige løsninger og konsekvenser omkring havvind. Videre tar infobanken for seg Haugalandets satsing på havvind, og belyser hvilke saker som er aktuelle for regionen til en hver tid.

Infobanken finner du her:

Vi tar for oss brede makroaspekt og mer spissede mikrofaktorer, hele tiden med mål om å dele relevant informasjon.

Infobanken skal være levende, og oppdateringer vil komme.