Ingrediensene strømmer til Smaken av Vikingland

67 prosent av oss er villige til å betale mer for kortreist mat, og store dagligvarekjeder skriker etter lokalproduserte produkter med identitet. Samtidig blir det bare vanskeligere og vanskeligere for små matvareprodusenter å komme i markedsposisjon. Denne utviklingen håper Smaken av Vikingland å snu.

Er du en mindre matprodusent og ønsker å komme på markedet via butikkene til de store matvarekjedene, har kravene til deg som produsent vokst seg store og strenge. Skal du inn på markedet med et nytt produkt i dag, er du nesten avhengig av å ha et stort og bredt nettverk.

«Sammen er vi sterkere» – noen ganger en klinsjé, men ordtak er høyst gjeldende for essensen av Smaken av Vikingland. Ulike aktører har i to år ønsket å skape et nettverk for produsenter og andre aktører innen den lokale matbransjen her på Haugalandet. Sammen skal de sørge for å sette Haugalandet på matkartet.

Det er allerede kjent at Norgesgruppen har invitert samvirket til et møte for å lodde mulighetene for samarbeid. På torsdagens stiftelsesmøte for Smaken av Vikingland ble det gjort kjent at også Rema 1000 og cruice-bransjen har kommet på banen med konkrete og interessante forespørsler.

Arena for å teste ut nye produkter

Torbjørg F. Kyvik er femte generasjon sildeprodusent og daglig leder i Kyvik Sild – én av flere aktører som støtter opp under Smaken av Vikingland.
– Det er allerede interesse fra flere store og tunge matvarekjeder, og for små matprodusenter og -leverandører kan dette være veien å gå for at et nytt marked skal melde seg for dem.

Silda fra Haugesund-bedriften er godt representert i butikkhyllene allerede og kjøpes i dag inn hos de store matvarekjedene via det frivillige markedet.
– For oss kan Smaken av Vikingland være en god arena for å teste ut nye produkter. Fungerer det lokalt, kan vi gå videre og breiere med det i fortsettelsen.

Kyvik mener nettverket kan bidra til at matprodusenter her i nord-fylket blir mer synlige også for dem som har tilholdssted utenfor regionen.
– Mange forbinder i dag mat fra Rogaland med det som produseres sør for Boknafjorden. Vi her lenger nord har også mye spennende å by på, og Smaken av Vikingland kan gjøre at produsenter og leverandører blir mer synlige for forbrukere og restauranter ellers i landet.

Deling av verdifull informasjon

På stiftelsesmøtet på Scandic Maritim fredag møtte rundt 10 lokale aktører fra den lokale matbransjen. Kyvik mener at om Smaken av Vikingland skal bli et tungt og gjeldende nettverk, bør antallet virksomheter som involverer seg minst være det dobbelte.

– Mange av produsentene i vår region er små bedrifter, og enkelte kan nok bli noe skremt av tanken på å levere til de store kjedene. Da må man kunne garantere et visst volum og forholde seg til systemer for kvalitetssikring som kanskje er uvant for dem. Så spranget kan nok virke stort for noen.

Ambassadører for hverandre

Samtidig som matvarekjeden stiller strenge krav til sine produktleverandører, mener Kyvik at de også bør ha rom for de mindre produsentene.
– Men man må levere kvalitet i alle ledd fra starten av om man ønsker inkluderes på det store markedet. Nå som Smaken av Vikingland er formalisert, kan nettverket også være noe å strekke seg mot for dem som velger å stå utenfor på nåværende tidspunkt. Dette skal også være en arena hvor vi deler og utveksler erfaringer, og dét kan for flere være verdifullt i seg selv, sier hun, og legger til:

– Å spille hverandre gode ved å utveksle kunnskap og å være hverandres ambassadører utad er også en viktig del av et nettverk som dette. Å jobbe mot kjedene vil forhåpentligvis føles mindre skremmende når man jobber flere sammen. For noen kan det føles overveldende å imøtekomme kravene fra butikkene, dermed kan tryggheten og støtten ved å være en del av et nettverk være utløsende for at de tør å satse.

– Må finne sin egen form

Siw I. Bogshamn i Villmat har vært med på samvirkelaget siden Smaken av Vikingland-ballen begynte å rulle for rundt to år siden. Sammen med andre lokale aktører var hun i 2015 på studietur til Østlandet. Her besøkte reisefølget blant annet Eventyrsmak – en interesseorganisasjon for bedrifter og personer som produserer, bearbeider, selger eller serverer lokal mat i Buskerud-kommuner.

– Der var det slik at de involverte aktørene solgte produktene sine på gårdene eller i lokalene sine, samt i en sentrumsbutikk. Det er én måte å gjøre det på. Vi i Smaken av Vikingland må finne formen som passer oss og vårt fellesskap og region best, sier Bogshamn.

Etter studieturen og et tilhørende forprosjekt, var det i 2016 lite aktivitet knyttet til etableringen av samvirket.
– Vi manglet en eller flere som kunne gå i bresjen og få ting til å skje. Nå er det imidlertid andre boller og mange har meldt sin interesse, både av store og mindre virksomheter innen den lokale matbransjen.

Haugaland Vekst og Validé (tidligere Ipark Haugesundregionen) har til nå vært de ledende koordinatorene i prosessen.
– Men nå er det i stor grad vi som medlemmer av Smaken av Vikingland som må ta dette videre. Vi må slippe taket og våge oss ut på denne sjøen alene, mener Bogshamn.

Fellesskap gir trygghet 

Hvor viktig er et slikt samarbeidende nettverk?
For meg blir miljøet og fellesskapet viktig. Dette vil gi en trygghet som gjør at sikkert flere våger å satse, alene eller sammen med andre, samtidig som det vil være en arena hvor vi som produsenter og leverandører blir mer kjent, og det blir enklere å fremsnakke hverandre. Jeg har tro på synergieffekt – å gjøre hverandre gode.

Bogshamn tror det blir både inspirerende og motiverende å komme sammen på denne måten.
– Det å være med i Smaken av Vikingland kan bli et kvalitetsstempel på det du driver med.

Det er mange positive signaler knyttet til etableringen av Smaken av Vikingland. Nå gjelder det bare å få til den gode miksen.
– Vi som produsenter og aktører har alle ulike forutsetninger, men det er viktig at vi får en bra blanding av store og små medlemmer, som alle kan dra nytte av hverandre på en eller annen måte.

 

Les mer om bakgrunn og utvikling av prosjektet her:

Smaken av Vikingland.

Utvikling av Smaken av Vikingland

Les også hele nyhetsbrevet om nettverket i «På Agenda» her