Innovasjon i avfallshåndtering

Under Nyskapingsuka 2019 vil Geminor fortelle om hvordan de sørger for innovasjon i eget selskap. Geminor opererer innen avfallshåndtering, en bransje hvor utviklingen går raskt og hvor kravet om innovasjon er høyt. Hva gjør de for å sørge for at de hele tiden ligger i front i utviklingen i sin bransje?

Ofte snakker vi mye om innovasjon og nyskaping i forbindelse med gründerskap, men temaene er åpenbart vel så viktig i det etablerte næringslivet. Geminor på Avaldsnes er et de ledende selskapene i Nord Europa på avfallhåndtering. De har et sterkt innovasjonsfokus, og satsingen innebærer alt fra logistikk og transport til avfallsbehandling, resirkulering og energiproduksjon basert på avfall.

Daglig leder i Geminor, Kjetil Vikingstad

– Avfallsbransjen er spennende og et sted med store muligheter innenfor flere fag. Vi er en av få vekstbransjer i Europa som hele tiden vokser, og vi ser at interessen blant unge er stor, sier daglig leder Kjetil Vikingstad.

– Vi forsøker blant annet å utvikle nye brenseltyper for avfall og jobber løpende med erstatninger til olje, kull og gass. Dette krever ulik bakgrunn og ulike fag, og innovasjonsevnen i Geminor handler til syvende sist om hvor godt vi som team evner å snakke sammen, også på tvers av landegrenser, forteller Vikingstad.

Geminor ble opprettet i 2004 og har vokst i et imponerende tempo. I dag håndterer selskapet 1,4 millioner tonn avfallsmateriale hvert år. Geminor har hovedkontor på Avaldsnes, men har også kontorer i Tyskland, England, Sverige, Danmark, Finnland og Polen.

Tilstede på Nyskapingsuka

Geminor vil være tilstede på Nyskapingsuka mandag 28.oktober som del av en foredragsbolk vi har kalt «Innovasjon i eksisterende bedrifter».

– Selv om vi har brorparten av kundene våre i utlandet, nyter vi godt av en god innovasjonskultur lokalt, da vi i 1/3 av vår stab erfra regionen rundt oss. Vi ønsker gode og trygge ansatte som får lov til å utvikle seg i Geminor over tid, og hvor innovasjon og utvikling er en viktig del av kulturen vår, sier Kjetil.

Under foredraget vil Kjetil fortelle mer om hvordan innovasjon foregår i Geminor.

Omstilling for Sunnhordland Mekaniske Verksted

I tillegg til Geminor, vil vi også få erfaringer fra Sunnhordland Mekaniske Verksted. Selskapet har drevet i over 60 år som en viktig leverandør til prosessindustrien, men oljekrisen i 2015 rammet dem hardt, og de måtte ty til permitteringer. Situasjonen tvang dem til å tenke nytt både rundt produkter, markeder og forretningsmodell, og med utgangspunkt i kompetansen de allerede satt på har SMV på imponerende vis klart å innrette seg i en omskiftende verden, og se nye muligheter når gamle tjenester ikke lenger er like etterspurt som før.

Nyskapingsuka 2019 arrangeres fra mandag 28 oktober til fredag 1. november med en rekke arrangementer i hele regionen.

Det er Haugaland Vekst som er arrangør av Innovasjon i eksisterende bedrifter som finner sted i Rederiforeningen i Haugesund (Møllergata 6), mandag 28. oktober fra kl. 11.00 – 13.00.

Påmelding her: https://bit.ly/31Nyj2i

Resten av programmet til Nyskapingsuka ligger på www.nyskapingsuka.no