Invitasjon til informasjonsmøte om Brannsikkerhet for risikoutsatte grupper, fredag 3. november

Har du gode ideer eller kanskje allerede produkter eller tjenester som kan bidra til økt brannsikkerhet og dermed skape større trygghet for brukere, pårørende og ansatte som jobber med risikoutsatte grupper? (personer med nedsatt funksjonsevne, f.eks. eldre, rus, psykiatri, mm).

Her er din mulighet til å nå en stor kundegruppe – kommunene på Haugalandet!

Behovet for å gjøre noe, og ønskelisten, er stor hos denne kundegruppen. Markedet stopper ikke ved kommunene i vår region, dette er en problemstilling som er aktuell for alle landets kommuner, i tillegg tror vi på et stort potensiale i det private markedet. Spørsmålet er, har vi bedrifter og gründere som har eller ønsker å komme opp med løsninger innen dette viktige markedsområdet?

Haugaland Vekst – velferdsteknologiprosjektet, utfordrer leverandører til å bli med på et opplegg hvor dere kan få presentert dere overfor denne store kundegruppen. Følgende skal gjennomføres:

Fredag 3. november, kl. 08.30-10.00 – informasjonsmøte hvor konkrete utfordringer blir presentert.  Frokost blir servert.

Arrangør: Haugaland Vekst IKS – arrangementet er gratis
Dato: Fredag 3. november
Tid: 08.30 – 10.00
Sted: Radisson Blu hotell, Ystadvn 1, Haugesund
Påmelding Innen onsdag 1. november

Se også https://nyskapingsuka.no/

 

Torsdag 7. desember, workshop/VRI innovasjonsdialog med leverandører som får presentere sine ideer og løsninger for hverandre og representanter fra kommunene på Haugalandet. Nærmere informasjon kommer.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Inger K. Haavik på tlf. 40405091 eller e-post: haavik@h-vekst.no.