Invitasjon til veikonferanse for det nye Vestlandet

Bli med på stormøtet om veiprosjektene som har så stor betydning for hele det nye vestlandet! 

Tysværtunet i Aksdal, fredag 29. mars fra kl. 09.30 – 15.30.

Tysvær kommune, Hordfast AS, Haugaland Vekst og Vestlandsalliansen (næringsforeningene i Bergen, Stavanger, Haugalandet og Stord) ønsker å sette fokus på den felles innsatsen som er nødvendig for å få gjennomført en moderne 4-felts ferjefri E-39 mellom Bergen og Stavanger og en E-134 med ny fjellovergang og langt kortere reisetid mellom Haugesund og Oslo.

Vestlandet må stå sammen

Realiseringen og moderniseringen av disse viktige hovedfartsårene vil være avgjørende for næringsutviklingen for hele vestlandsregionen fra Bergen til Stavanger. Regjeringen er i full gang med å utarbeide ny Nasjonal transportplan (NTP), og kampen om prioriteringer og statlige midler blir ikke mindre enn før. Skal Vestlandet få gjennomslag for en rask realisering av sitt kanskje viktigste prosjekt, ferjefri E-39, må fylkene og regionene stå sammen.

Spennende innhold

Veimøtet arrangeres i knutepunktet Aksdal der E-39 og E-134 møtes. Blant dem som deltar er leder av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite Helge Orten, vegdirektør Terje Moe Gustavsen, professor Victor Norman og Hordfasts Øyvind HallerakerVestlandsalliansen vil peke på mulighetene de store samferdselsprosjektene vil gi for næringslivet, og det vil også bli innslag fra bedrifter i regionen, NHO og LO, samt fylkesordførere og stortingspolitikere fra Rogaland, Hordaland og Telemark.

Møtet skal bidra til at vi får styrket samarbeidet for bedre samferdselsløsninger, og til å binde Vestlandet bedre sammen. Vi må skape vekst og mobilitetsforutsetninger som vil styrke vår konkurransekraft og bidra  vi til at får en god samfunns- og næringsutvikling til beste for alle.

Meld deg på her

Les mer her

 

 

Tekst: PYX