Foto: Ida Marie Skeie

Kampen om E134 er ikke over

En stor E134-delegasjon møter Transport- og kommunikasjonskomiteen i dag for å prøve å snakke strekningen Seljestad–Røldal inn i første NTP-periode.

Haugaland Vekst Regionråd har invitert seg inn til Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, og fått med seg et bredt utvalg av politisk ledelse i fylkeskommunene, næringslivsorganisasjoner og regionrådsledere langs hele traseen. Delegasjonen reiste torsdag til Oslo for å møte representanter fra komitéen på Stortinget. Målet med møtet er å få understreket viktigheten av å få tunnelen Seljestad–Røldal inn i første NTP-periode, og prøve å omgjøre Regjeringens prioriteringer i saken.

– Seljestad–Røldal er selve nøkkelen i E134-prosjektet. En ny tunnel på strekningen vil ikke bare stå for betydelig vintersikring og besparelser i både høyde- og kilometer i seg selv, den vil også nærmest tvinge gjennom flere sammenhengende prosjekter i årene som kommer. Derfor er den så viktig, sier leder i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen.

Som kjent ble E134 nedprioritert i Nasjonal Transportplan som ble lansert i vår, til stor fortvilelse for alle som har kjempet for at Haukelivegen skal bli den prioriterte stamvegen mellom øst og vest.

Karlsen er forsiktig optimistisk før dagens møte.

– Vi vet at vi har en god sak, og vi benytter enhver anledning til å føre den. Vi er en stor delegasjon som reiser til Oslo i dag for å prøve en siste gang å omgjøre avgjørelsen om å utsette den viktigste strekningen på E134 til neste NTP-periode, sier Karlsen.

Med på turen er som nevnt også representanter fra næringslivet og de berørte fylkeskommunene.

– Vi er mange som har interesse av denne saken, og nå setter vi alle kluter til. En vintersikker og effektiv E134 er Norges mest samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekt dersom det realiseres. Signalene var lenge gode, og det var med stor skuffelse vi mottok nyheten om at utbyggingen ikke var prioritert i første NTP-periode. Men det er enda tid til å omgjøre avgjørelsen, og vi ser fremdeles ingen grunn til å ikke gjøre det. Det blir et spennende møte, avslutter Karslen.

Møtet begynner kl. 14.00 torsdag. Det ledes av Roald Aga Haug mens leder i Haugaland Vekst regionråd, Karmøy-ordfører Jarle Nilsen, tar ordet først som den som bedt om møtet på vegne av delegasjonen.