Haugaland Næringspark på Gismarvik er planlagt lokasjon for den landbaserte CO2- terminalen til Horisont Energi og Neptune Energy sitt CCS-prosjekt Errai

Horisont Energi (EURONEXT: HRGI) skriver i en børsmelding at de har inngått en opsjonsavtale med Haugaland Næringspark om å legge den landbaserte CO2 terminalen for karbonfangst og lagringsprosjektet Errai til Gismarvik i Rogaland, hvor Haugaland Næringspark har et av Norges største industriområder. Her er infrastrukturen allerede på plass, med tilgang til fiber, strøm, vann og avløp, og et stort havnebasseng med dyphavskai som er ideelt for Errai prosjektet. CO2terminalen skal ta imot CO2 fra både europeiske og norske kunder, inkludert fra den planlagte CO2 utskipningsterminalen i Rotterdam havn.

Errai er det første kommersielle CO2-lagringsprosjektet i Norge, og kan få en stor betydning for utviklingen av karbonmarkedet i Europa. Prosjektet er et samarbeid mellom Horisont Energi og Neptune Energy.

– Vi er glade for å kunne annonsere denne avtalen med Haugaland Næringspark etter en grundig prosess for å finne en passende tomt for dette store karbonfangst- og lagringsprosjektet. Dette er et spennende bidrag i utviklingen av ny, grønn industri og infrastruktur i Rogaland. Vi ser økende etterspørsel etter CO2-lagring i Norden og i Europa, og vi vil bygge opp en europeisk verdikjede for karbonfangst og -lagring. Det kan spille en nøkkelrolle i overgangen til netto nullutslipp, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, administrerende direktør i Horisont Energi

I tillegg til den landbaserte terminalen for mellomlagring av CO2 og kaianlegget vil Errai- prosjektet også omfatte et tilhørende offshore reservoar for permanent lagring av CO2.

– Dette er et viktig skritt for utviklingen av storskala karbonfangst og lagring, og åpner for en verdikjede som vil kunne bidra til at klimamålet om netto nullutslipp innen 2050 nåes. Vi ser frem til å utnytte kompetansen vår fra olje- og gassvirksomhet i tillegg til den lange globale erfaringen vi har fra karbonfangst og lagring, sier Neptune Energys administrerende direktør i Norge og Storbritannia Odin Estensen

Errai-prosjektet er en sentral bidragsyter i Neptunes mål om å lagre mer karbon enn det som slippes ut fra produksjonen og bruken av de solgte produktene innen 2030.

Horisont Energi og Neptune Energy har allerede levert inn søknad til Olje- og energidepartementet om tillatelse av lagring av CO2 i et definert område på norsk sokkel. Det er forventet at Olje- og energidepartementet vil annonsere tildeling av lisens i løpet av første halvår 2023. Prosjektet er planlagt å settes i drift i 2026.

Den planlagte CO2 terminalen på Gismarvik vil ha et design som imøtekommer kravene i EU taksonomien med hensyn til miljø og sikkerhet. Errai skal etter planen motta mellom fire og åtte millioner tonn CO2 per år, med mulighet for å lagre mer i senere faser av prosjektet. Horisont Energi annonserte nylig at E.ON vil lagre over 1 million tonn CO2 årlig i Errai.

CO2 terminalen med den planlagte offshore infrastrukturen representerer nye industrimuligheter for næringsparken og øvrig industri på Haugalandet.

– Det er en glede å starte året med å befeste Haugalandet og Rogaland som sentrum for det grønne skiftet i Norge. Denne avtalen gjør at regionen nå får på plass viktig infrastruktur for CO2-håndtering. Etableringen krever ikke de største arealene i næringsparken, men er av stor viktighet for å kunne avkarbonisere og omstille eksisterende industri og for å tilrettelegge for nye industrietableringer og arbeidsplasser. Vi ser virkelig frem til samarbeidet, og gleder oss til dialogen med industriaktører som med denne nyheten ser enda flere muligheter hos oss, sier Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark.

Høsten 2022 inviterte Horisont Energi og Neptune Energy til en «supplier screening day». Det var et vellykket arrangement og interessen for det nye klimaprosjektet var stor i leverandørmarkedet. Horisont Energi og Neptune Energy har nylig tildelt kontrakter for ulike konsept-studier for tidligfase av prosjektet. Fremover vil ytterligere studier rundt miljø og sikkerhetskrav i tråd med EU taksonomien bli iverksatt.

Horisont Energi og Neptune Energy tar sikte på å levere et prosjekt som imøtekommer fremtidens miljøkrav og som bidrar til å sette en standard for slike anlegg og gjennom det bli et referanseprosjekt for CO2lagring i norsk og europeisk sammenheng.

Om Horisont Energi

Horisont Energi (EURONEXT: HRGI) er et norsk rent energiselskap som leverer ren energi og karbontransport og lagringstjenester. Selskapet vil omdanne natur- og fornybare gasser, vann og fornybar energi til kostnadsledende ren ammoniakk og hydrogen og tilby CO2 transport- og lagringstjenester ved hjelp av proprietær teknologi, og bane vei for en lavkarbonøkonomi. Selskapet ble stiftet i 2019 og har hovedkontor i Sandnes, Norge.

Om Neptune Energy Group

Neptune Energy er et uavhengig globalt E&P-selskap med aktivitet i Nordsjøen, Nord-Afrika og Sørøst-Asia. Selskapet hadde en produksjon på 130 000 netto fat oljeekvivalenter per dag i 2021 og 2P reserver på 604 millioner fat oljeekvivalenter per 31. desember 2021. Neptune har som mål å lagre mer karbon enn det som slippes ut fra driften og bruken av de solgte produktene innen 2030. Selskapet er grunnlagt av Sam Laidlaw, og har tre strategiske investorer: China Investment Corporation, The Carlyle Group og CVC Capital Partners.