Haugaland Vekst er eid av 10 kommuner og Rogaland Fylkeskommune. Vår hovedoppgave er å tilrettelegge for regionalt nærings- og utviklingsarbeid på Haugalandet. I vårt regionale arbeid skal vi bidra til:

  • økt samhandling
  • attraktivitet
  • verdiskaping

Sammen med alle de ti kommunene på Haugalandet, kjemper vi for visjonen vår om at regionen skal framstå som én region, med ett ansikt!

Haugaland Vekst arbeider i hovedsak med prosjekter hvor alle ti eierkommunene er med, og hvor regionens potensial styrkes ved å stå samlet. Målet er å bidra til at ulike aktører kan finne synergier i hverandre og vokse gjennom å dra i samme retning. Vi kaller det mulighetsutvikling.

Gjennom Veikart for Haugalandet 2021-2025, en felles strategi for næringsutvikling, som er vedtatt av alle eierkommunene, utarbeides det tiltak som Haugaland Vekst styrer etter via prioriterte satsingsområder og prosjekter. Nysgjerrig? Les Veikartet for Haugalandet 2021-2025 her:

I Veikartet for Haugalandet 2021-2025 er det definert fire strategiske mulighetsområder for Haugalandet: Grønn energi og industri, havnæringene, havbruk og landbruk, og reiseliv og opplevelse. Videre er det definert fem strategiske tiltaksområder det skal jobbes med på regionalt nivå: Infrastruktur og areal, kompetanse, nyskaping og internasjonalisering, næringsaktiv offentlig sektor, og samhandling og profilering.

Ønsker du å få et bedre innblikk i hva Haugaland Vekst har arbeidet med de siste årene?