Haugaland Vekst er eid av 10 kommuner og Rogaland Fylkeskommune. Vår hovedoppgave er å tilrettelegge for regionalt nærings- og utviklingsarbeid på Haugalandet. I vårt regionale arbeid skal vi bidra til:

  • økt samhandling
  • attraktivitet
  • verdiskaping

Haugaland Vekst arbeider i hovedsak med prosjekter hvor alle ti eierkommunene er med, og hvor regionens potensial styrkes ved å stå samlet. Målet er å bidra til at ulike aktører kan finne synergier i hverandre og vokse gjennom å dra i samme retning. Vi kaller det mulighetsutvikling. Konkrete satsingsområder er infrastruktur, næringsliv, kompetanse og nyskaping, velferdsteknologi, klyngesamarbeid, profilering og synliggjøring, samt bidra til finansieringsmuligheter

Vi initierer, organiserer og forankrer, søker finansieringsmuligheter og iverksetter i en tidligfase. I noen prosesser kjører vi løpet selv, mens i andre sammenhenger overlater vi gjerne gjennomføringen til andre aktører som er tettere på problemstillingen. Ved lokalt næringsutviklingsarbeid kan den respektive næringsansvarlige i kommunen kontaktes direkte.

Sammen med alle de ti kommunene på Haugalandet, kjemper vi for visjonen vår om at regionen skal framstå som én region, med ett ansikt!

Gjennom den regionale utviklingsplanen som er vedtatt av alle eierkommunene, utarbeides det årlig en konkret handlingsplan som selskapet styrer etter via prioriterte satsingsområder, prosjekter og tiltak. Nysgjerrig?

Ønsker du å få et bedre innblikk i hva Haugaland Vekst har arbeidet med de siste årene?