Regionen vår har et unikt politisk samarbeid i Regionrådet for Haugalandet. Dette er en felles arena for samhandling, erfaringsutveksling og prosjektutvikling på saksområder som er viktig for hele regionen. Haugaland Vekst er det administrative apparatet som iverksetter dette.

– Hensikten med regionrådet er å få til et godt samarbeid på tvers av kommunegrensene!

Adm.dir i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen

Organisering

Siden 2014 har Regionrådet for Haugaland bestått av alle 10 eierkommunene i Haugaland Vekst IKS i tillegg til Rogaland fylkeskommune. Regionrådet er eneste formelle møteplassen mellom kommunene på øverste ledernivå. Her møter ordfører og rådmenn fra kommunene:

Haugesund, Tysvær, Karmøy, Utsira, Sveio, Bokn, Vindafjord, Etne, Suldal og Sauda. Tilsammen har regionrådet 21 medlemmer. Rådet har fem samlinger i løpet av året – tre om våren og to om høsten. Leder for regionrådet for Haugalandet er ordfører i Haugesund, Arne-Christian Mohn. Haugaland Vekst er sekretariat for regionrådet og kontaktperson er administrerende direktør K. Tormod Karlsen.

Møteaktivitet

Selv i dagens krisesituasjonen med Covid-19, holder vi faste møter med alle ordførerne hver fredag. Her tar en opp regionale problemstillinger og samkjører tiltak og aktiviteter til beste for regionen. Stortingsrepresentanter og andre relevante aktører deltar også på møtene. Se møteplan og hvilke saker det arbeides med for 2020 under dokumenter.

Kontakt

Regionrådsleder: arne-christian.mohn@haugesund.kommune.no Sekretariat: karlsen@h-vekst.no