Prosjektet E134 Ny Røldalstunnel må sikres oppstart i statsbudsjettet for 2023!

Leder for Haukelivegen E134 AS, Pål Kårbø, har sammen med AP og SP- ordførere langs den nasjonale transportkorridorer E134, samt tre fylkesordførere går i dag samlet ut for å vise sin skuffelse over at det gryteklare og nest høyest prioriterte prosjektet «ny Røldalstunnel» ikke er foreslått startet opp i regjeringens utkast til statsbudsjett for 2023.

“Ny Røldalstunnel vil spare 50 tonns tunge vogntog for 1000 høydemeter, noe som vil gi en innsparing på ca 35-40 liter diesel hver veg. En slik drivstoffinnsparing har også svært positiv klimaeffekt. En ny Røldalstunnel vil også sikre bedre regularitet særlig i «Håradalen», der vogntog vinterstid har en tendens til å sette seg fast på tvers.

Ved stopp på fjellovergangen mellom Seljestad og Vågsli er nærmeste omkøring rundt Sørlandet. Dette er en reise på 3-4 timar ekstra og om lag 200 kilometer.

Ved en slik omkøring vil også sjåførane komme ut av rotasjonen med «kjøre og hviletid» med de ulempene det fører med seg. Selskapene må da stille opp med møtende sjåfører. Dette gir merkostnader pr tur på om lag 5.000 kr.

Ny Røldalstunnel er et :

  • Distriktsprosjekt som er viktig for lokalt næringsliv.
  • HMS prosjekt for de som kører tunge køyretøy
  • Rekrutteringsprosjektet for å holde på sjåfører
  • En del av det grønne skiftet med framtidsrettet transport.

Kort sagt et næringsvennlig og klimavennlig prosjekt! Det handler om gode veier i hele landet.

Vi krever derfor at Stortinget får lagt inn de nødvendige 100 millioner i investeringsmidler slik at ny Røldalstunnel blir sikret snarest mulig byggestart.”

Signert av:

Fylkesordførar Vestland, Jon Askeland, Sp

Fylkesordførar Rogaland, Marianne Chesak, Ap

Fylkesordførar Vestfold og Telemark, Terje Riis -Johansen, Sp

Ordførar Karmøy
Jarle Nilsen, Ap 
Ordførar VinjeJon Rikard Kleven, Sp 
Ordførar Haugesund 
Arne- Christian Mohn, Ap 
Ordførar TokkeJarand Felland; Sp 
Ordførar Tysvær
Sigmund Lier, Ap  
Ordførar KviteseidBjørn Nordskog, Sp 
Ordførar VindafjordOle Johan Vierdal, Sp Ordførar Seljord 
Beate Marie Dahl Eide, Sp 
Ordførar Etne
Mette Heidi Ekrheim, Sp 
Ordførar Hjartdal
Bengt Halvard Odden, Ap 
Ordførar Ullensvang 
Roald Aga Haug, Ap 
Ordførar Notodden
Gry Fuglestveit, Ap