Se stor kursoversikt for etablerere på Haugalandet

Under følger en oversikt over høstens nyttige kurs for etablerere på Haugalandet.


Introduksjonskurs 24. august 2017 (Haugesund)

Introduksjonskurs om oppstart av egen bedrift. Kurset går fra 18:00-21:00. Kurset er for etablerere som nylig har etablert eller har plan om å etablere egen bedrift, og gjennomgår i løpet av 3 timer grunnleggende elementer som er viktig i forbindelse med etablering av egen bedrift

Sted: Gründerloftet – Kubator/S66, Smedasundet 66, Haugesund
Tid: Kl. 18.00 til 21.00
Pris: Kr 350,-
Meld deg på her.

Etablererkurs – oppstart 8. november (Haugesund)

Planlegger du å starte din egen bedrift? Da passer dette kurset for deg! Kurset består av 12 samlinger på 3,5 timer på ettermiddag/kveld fra 8.11-14.12, 2017.

Sted: Haugaland Vekst, Meieriet Haugesund
Tid: Kl. 17.30-21.00, oppmøte 17.20
Pris: Kr. 5 500,-
Meld deg på her.

Forretningsplan – 19. september 2017 (Karmøy)

En god og gjennomarbeidet forretningsplan er en helt nødvendig forberedelse for alle som vil starte og drive bedrift. Dette temakurset gir deltakerne kjennskap til hva en forretningsplan er, hvorfor det er et nyttig verktøy og hvordan man praktisk kan jobbe med forretningsplanlegging.

Sted: Næringshage Rogaland Ressurssenter, Helganesveien 41, Avaldsnes
Tid: Kl.17.00-21.00, oppmøte 16.50
Pris: Kr. 650,-
Meld deg på her.

Sosiale Medier for bedrifter – 27. september 2017 (Karmøy)

Hvordan kan man som etablerer og bedrift nyttiggjøre bruk av sosiale medier som Facebook, YouTube og Instagram. Det har skjedd en digital revolusjon de seneste årene med hensyn til nye metoder for å bygge nettverk, og det er viktig for bedrifter å se på hvilke muligheter som finnes for å følge med i utviklingen.

Sted: Næringshage Rogaland Ressurssenter, Helganesveien 41, Avaldsnes
Tid: Kl.17.00-21.00, oppmøte 16.50
Pris: Kr. 650,-
Meld deg på her.

Budsjett – regnskap – økonomi, 17. oktober 2017 (Karmøy)

Kurset tar for seg hvordan du bygger opp budsjetter på en praktisk måte. Du trenger ikke å være økonom for å ha utbytte av kurset. Kurset går ut på å synliggjøre hvor viktig budsjettering og økonomiforståelse er. En av hovedfaktor for at bedriftsetablering «din» skal lykkes, er at du aktivt bruker budsjetter som et styringsverktøy. Vi setter opp budsjetteksempel og ser på hvordan beregne inntekter og kostnader. I tillegg forklares økonomibegreper.

Sted: Sted: Næringshage Rogaland Ressurssenter, Helganesveien 41, Avaldsnes
Tid: Kl. 18.00-21.00, oppmøte kl. 17.50
Pris: Kr. 600,-
Meld deg på her.

Sosiale Medier for bedrifter – 13. november 2017 (Haugesund)

Hvordan kan man som etablerer og bedrift nyttiggjøre bruk av sosiale medier som Facebook, YouTube og Instagram. Det har skjedd en digital revolusjon de seneste årene med hensyn til nye metoder for å bygge nettverk, og det er viktig for bedrifter å se på hvilke muligheter som finnes for å følge med i utviklingen.

Sted: Gründerloftet – Kubator/S66, Smedasundet 66, Haugesund
Tid: Kl.17.00-21.00, oppmøte kl. 16.50
Pris: Kr. 650,-
Meld deg på her.