Da Haugaland Vekst i fjor inviterte til første målTID, var hensikten å la gründere og studenter få muligheten til å utvide nettverket sitt, og få gode råd fra erfarne næringslivsledere i en hyggelig setting. Tiltaket ble en stor suksess, og nå får flere muligheten.

– Næringslivet i regionen vår kan nok i enkelte sammenhenger fremstå som litt lukket, særlig om man kommer utenfra. Dette er nok ikke bevisst, men fakta er at bare 40% av stillingene i distriktet blir utlyst, og resten blir besatt av kjente og folk i etablerte nettverk. Ønsket med målTID, er å åpne opp og invitere flere inn. Og erfaringene fra i fjor var utrolig gode, forteller Tormod Karlsen, administrerende direktør i Haugaland Vekst.

Stor interesse

målTID-ansvarlig Jannicke Kvarven har travle dager, og opplever stor interesse.

– Bare på en uke har vi fått over 40 påmeldinger, noe som lover veldig godt for at dette skal bli en hyggelig og nyttig kveld for veldig mange, sier Kvarven.

Det er allerede mange gründere blant de påmeldte, og nå håper Kvarven at også studentene utnytter denne unike muligheten.

En unik anledning

– En del studenter synes kanskje det er litt skummelt å gå på middag hjemme hos en erfaren næringslivsleder, og er muligens også litt usikre på om dette er noe for dem. Men erfaringene fra i fjor viser at alle hadde det utrolig hyggelig. Samtalene fløt veldig godt, og man må ikke føle at man må ha så mye interessant å bidra med for å kunne delta på målTID, like viktig er det å kunne spørre, lytte til erfaringer, få gode råd – og ikke minst bli kjent med spennende mennesker. Vi vet at mange har holdt kontakten også i etterkant, forteller Kvarven.

målTID er en form for nettverksbygging som gir studentene nyttig sosial erfaring som de ikke vil kunne få gjennom for eksempel sosiale medier.

– Her har man også muligheten til å få litt innsikt, oversikt, og forstå hvordan ting henger sammen. Og man vil kanskje kunne få mer personlige historier, som man ikke får på konferanser eller nettverkssamlinger. målTID er en unik anledning for studenter til å legge grunnlaget for å kunne lykkes senere i livet, understreker Kvarven.

Fremoverlent region

Kvarven er også imponert over hvordan næringslivet i regionen har støttet opp om målTID.

– Partnerne i haugesundregionen.no viser med stor tydelighet hvor fremoverlente de er, og hvor viktig de opplever at dette faktisk er. Gjennom 13 år har de gjennom Haugaland Vekst bidratt til å lage møteplasser mellom studenter og næringsliv, og det er fantastisk for oss å oppleve så mye positivitet og velvilje, sier Kvarven.

For mer info og påmelding: http://den25timen.no

FAKSIMILE HAUGESUNDS AVIS: Haugaland Veksts arrangement “Ka skjer ittepå”, er blant tiltakene som er satt i gang i regionen for å koble studenter og næringsliv tettere sammen.