Meld deg på konferansen «Smarte og grønne byer og bygder» fredag 23. august

Sett av fredag 23. august kl. 09 – 13 til konferansen «Smarte og grønne byer og bygder» på Lille Maritim i Haugesund. På Haugalandet vil vi levere smartere kommunale tjenester, og bygge en kultur hvor bærekraftmålene får større plass i hvordan vi tenker om by- og samfunnsutvikling.

Vi har – i all beskjedenhet – fått på plass en imponerende liste av mennesker og prosjekter som skal inspirere oss til å tenke smartere og grønnere om egen region. Målet er at bedriftsledere, politikere, offentlig administrasjon og innbyggere skal ønske å skape endring, og få gode idéer til hvordan de kan gjøre en forskjell. Arrangementet er gratis.

Arrangementet er fulltegnet og dessverre stengt for flere påmeldinger.

«En innbygger og bedriftsleder som klarer å se den direkte sammenhengen mellom sine handlinger og miljøet, forstår betydningen av å bidra til et mer miljøvennlig samfunn. Det offentlige kan bidra med insentiver og regelverk som gjør veien mot bærekraftmålene både lettere og mer tilfredsstillende» 

På innleggslisten står blant annet navn som: 

Kari Aina Eik, Generalsekretær for FNs program for smarte byer som gjennom bruk av teknologi skal utvikle smarte og bærekraftige byer i fremtiden.
Les mer her: Hun skal hjelpe Ålesund til å bli en av verdens smarteste byer

Bente Glomset Vikhagen, ass. rådmann Nye Ålesund
Ålesund kommune er blant de første byregionene i Norge som er tatt opp i FN-nettverket, og under konferansen vil de dele av sine erfaringer. Vikhagen vil gi et innblikk i hvorfor og hvordan kommunen har valgt bærekraftmålene som utgangspunkt for utvikling av den nye kommunen og regionen.

Joel Mills, CEO Offshore Simulation Centre
Augmented City – Hvordan kan data brukes som verktøy for bedre beslutningsprosesser i by- og stedsutvikling?

Fullstendig konferanseprogram 23.08

Les også: Smartbyer på Haugalandet

Med vennlig hilsen

Arne Christian Mohn
Ordfører Haugesund kommune

 

Mer informasjon om konferansen finner du her.
Arrangør er Haugaland Vekst. For spørsmål vedrørende denne konferansen, ta kontakt med Inger Kallevik Håvik på tlf. 40405091, eller på e-post kallevikhavik@h-vekst.no.