E134: Mobiliserer for Seljestad-tunnelen

Tormod Karlsen (Haugaland Vekst), Egil Severeide (HN), rådgiver Odd Henry Dahle og Børge Skårdal (Haukelivegen AS) ønsker fortgang i arbeidet med en vintersikker E134. Regioner og næringsliv på Sørvestlandet og i Telemark mobiliserer tungt for E134 og for å få framskyndet byggestart for tunnel mellom Seljestad og Røldal.

 E134 Haukelivegen AS, Haugesundregionens Næringsforening (HN)og Haugaland Vekst har samlet hele landsdelen bak et kraftfullt brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og departementet, der hovedbudskapet er krystallklart: Tunnelprosjektet Seljestad-Røldal må skyves fram fra andre til første periode av Norsk Transportplan.

        I dag ligger det i beste fall an til byggestart for dette prosjektet rundt 2022/2023. Vi vil at byggearbeidet skal starte tidligere.  I forhold til planlegging er 2020/2021 høyst realistisk.  Det haster å komme i gang med bygging av vintersikker veg over Haukeli, og Seljestad-Røldal er vår førsteprioritet, sier initiativtakerne Børge Skårdal, Egil Severeide og Tormod Karlsen.

        NTP skal behandles i Stortinget neste vår, og det er viktig at det er samsvar mellom de konklusjonene som ble trukket i Øst-Vest utredningen i 2014 og prioriteringen i NTP. Det er det ikke i dag. E134 er i følge utredningen den klart mest lønnsomme traseen, og det må vise igjen i de politiske prioriteringene, mener de tre.

Oppslutningen rundt E134 som en av to hovedtraseer mellom øst og vest-Norge er blitt betydelig. Hordaland, Rogaland og Telemark fylkeskommuner anbefaler traseen og næringorganisasjoner, kommuner og regioner ønsker sterkt at prosjektet skal realiseres.

        Denne mobiliseringen viser den sterke posisjonen E134 har. Nå må den følges opp med politiske beslutninger som gjør at arbeidet med en vintersikker øst-vest forbindelse kan starte tidlig i første periode av NTP, sier de tre initiativtakerne.

Trykk her for å lese brevet som er stilet til samferdselsministere med krav om at prosjektet Seljestad-Røldal blir forsert.