Morgendagens omsorg for morgendagens behov

Helse og omsorgstjenestene står ovenfor store utfordringer i fremtiden. Det blir flere brukere med helse- og omsorgsbehov, og færre hender som kan dekke behovene. Det må tenkes nytt og annerledes, og velferdsteknologiske løsninger kan være et godt tiltak for å møte noen av disse utfordringene.

Onsdag 22. mars inviterer fagnettverket for velferdsteknologi i Helse Fonna, Høgskulen på Vestlandet og Velferdsteknologiprosjektet på Haugalandet til konferansen «Morgendagens omsorg for morgendagens behov» i Haugesund.

Til konferansen kommer flere sentrale navn med inngående kunnskap og lang erfaring innen fagfeltet. En av dem er Kristin Standal, prosjektleder i KS, som er engasjert i Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Lindås kommune har vært forskningsarena for det største implementeringsprosjektet i Norge innen velferdsteknologi. Landås-ordfører Astrid Aarhus Byrknes vil under konferansen fortelle om kommunens erfaringer.

Kloke teknologiske valg

– Det er viktig å lytte til dem som allerede har erfaring med bruk av velferdsteknologi. En innføring fra dem sikrer oss mot å ikke gjøre samme feil som de eventuelt har gjort, samtidig som vi har større grunnlag for å ta kloke teknologiske valg, sier Sturle J. Monstad, leder av velferdsteknologiprosjektet hos Haugaland Vekst.

Se hele programmet og mer informasjon om konferansen her. 

De inviterte til konferansen er helsepolitikere, personer i helse- og omsorgskomitéer, råd for eldre og funksjonshemmede, brukerorganisasjoner, næringsliv, ansatte i kommunen og samarbeidspartnere innen velferdsteknologi.

Skal finne de beste løsningene på lang sikt

– Det viktigste med konferansen er å prøve å heve kompetansenivået blant organisasjoner, ansatte, brukere og pårørende. Samtidig trenger vi at folk tenker sammen med oss om morgendagens teknologiske løsninger, sier Monstad, og legger til:

– Det er en del teknologier som brukere ser kan gi dem selvstendighet og mestring. Samtidig må vi som sagt ta kloke avgjørelser for fremtiden, for løsningene som i dag er i bruk er ikke nødvendigvis de beste løsningene på lang sikt. Til å finne frem til det beste, trenger vi at mange ulike grupperinger er engasjerte!

Konferansen i HSH-bygget i Haugesund avsluttes med en åpen minimesse hvor Monstad vil informere om arbeidet med velferdsprosjektet på Haugalandet og Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet stiller og svarer på spørsmålet: Trenger vi egentlig all denne velferdsteknologien?