Nå kan bedrifter søke støtte til bedriftsintern opplæring

 

Private bedrifter med omstillingsbehov kan nå søke støtte fra Rogaland fylkeskommunes tilskuddsordning, bedriftsintern opplæring.

 

Ordningen som ble vedtatt sist torsdag i fylkestinget, skal bidra til å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter med omstillingsbehov. I lys av den krevende markedssituasjonen som har oppstått for mange bedrifter i forbindelse med koronaepidemien, er det behov for tiltak som kan motvirke permitteringer og oppsigelser, og samtidig bidra til kompetanseheving.  

Per i dag er totalpotten på kr. 9,2 mill kroner og deles ut fortløpende til hele beløpet er tildelt. Fylkeskommunen støtter normalt inntil 50-80% av totale kostnader. Det er muligheter for at potten blir økt i fylkestingets møte i juni.  

– Dette er en ordning som skal bidra til å få opp kompetansen i bedriftene, og særlig for de som ønsker å bruke krisen til omstilling og å øke kompetansen blant sine ansatte bør kaste seg rundt og søke. Her er det prinsippet første mann til mølla som gjelder, sier Inger Kallevik Haavik i Haugaland Vekst. 

 

Hvem kan søke?

  • En eller flere bedrifter med omstillingsbehov. 
  • Omstilling er her definert som endring av bedriftens produksjon eller målsetning om å etablere seg på nye markeder. Midlene skal brukes til å styrke kompetansen til ansatte i bedriften for å kunne gjennomføre omstillingen. 
  • Private bedrifter innen reiseliv, kulturnæringer og småskala-matprodusenter, mat- og restaurantbransjen samt service- og handelsnæringene med inntil 50 ansatte (50% av den økonomiske rammen). 
  • Andre private bedrifter med inntil 250 ansatte (50% av den økonomiske rammen). 

 

Bedrifter kan søke om støtte til utgifter i forbindelse med kurs, kostnader med rådgivning- og veiledningstjenester og lønnsutgifter til deltakere.

 Mer informasjon om hvem som kan søke og retningslinjer finner du her!

 

Søknadsfrist og søknadsskjema

Løpende søknadsfrist inntil den økonomiske rammen er utdelt. Behandlingstiden beregnes til inntil 10 arbeidsdager fra mottatt søknad. Søknadsskjema finner du her.