NASA-forsker forteller om regionens gode muligheter for verdifull verdiskaping

Mandag 29. til onsdag 31. mai får regionen storfint besøk av tidligere NASA-forsker og nåværende direktør og grunnlegger av OMEGA Global Initiative (OGI), dr. Jonathan Trent. OGI har som mål å implementere et flytende «økosystem» av teknologier som vil starte en ny tidsalder for bærekraftig offshore produksjon innen akvakultur, noe vår region er godt egnet for. Under tirsdagens arrangement på Høgskolen i Haugesund forklarer Trent hvorfor.

NCEC har mål om å gjøre Haugesundregionen til en ledende internasjonal energiregion forankret i nasjonale og internasjonale klimamål, og tar utgangspunkt i det store verdipotensialet som ligger i energieffektivisering/-gjenvinning hos regional prosessindustri. Visjonen «Norwegian Clean Energy Cluster – ledende internasjonal energiregion med betydelig verdiskaping», vil bli realisert gjennom et konkret program hvor næringslivet blir invitert til å være med.

Dr. Jonathan Trents visjon er i tråd med denne ambisjonen, og hans OGI har som mål å implementere et flytende «økosystem» av teknologier som vil starte en ny tidsalder for bærekraftig offshore produksjon innen akvakultur. OMEGA-løsningen er utviklet av NASA. Trent jobber nå for å finne egnete lokasjoner der teknologien kan implementeres og videreutvikles. Haugesundregionen kan være aktuell som én av disse lokasjonene. Tirsdag forklarer Trent hvorfor under sitt foredrag i høgskolebygget i Haugesund.

Global utvikling av drikkevann, mat fra havet og alternativ energi

Et av målet bak Trent-besøket er å presentere flere mulige OMEGA-lokasjoner og regionens brede kompetanse innen de relevante maritime og marine næringene. I tillegg er prosessindustrien med dets spillvann interessant i denne sammenheng.

Få med deg foredraget fra Jonathan Trent på Høgskolen i Haugesund tirsdag morgen. Trykk her for påmelding. Arrangementet er gratis. 

Under sitt besøk vil Trent presentere hvordan han mener vi kan løse utfordringer knyttet til matproduksjon og bruk av alternativ energi. OGI satser globalt på utvikling av drikkevann, mat fra havet og alternativ energi. Trents utgangspunkt er at våre globale utfordringer kan påvirke produksjon av mat-, vann- og energiforsyning, men at teknologi kan bidra til at vi finner løsninger.

Utgangspunktet for «Norwegian Clean Energy Cluster» er det store verdipotensialet som ligger i energieffektivisering/-gjenvinning hos regional prosessindustri. For å realisere verdipotensialet er det en forutsetning med samarbeid mellom industribedrifter, teknologileverandører, kompetansemiljøer og virkemiddelapparater. Med andre ord vil Trent belyse mulighetene for å skape store muligheter for verdiskapning for vårt regionale næringsliv. Styreleder i Haugesundregionens Næringsforening, Martha Kold Bakkevig, vil presentere «Norwegian Clean Energy Cluster»-programmet.