Tysvær-ordføreren er skuffet over fylkesrådmannens utredning av nye rutetabeller i Midtsambandet.

 

Mens mange venter på å slippe ferjetrafikk over Boknafjorden og Bjørnefjorden når Rogfast og Hordfast står klare, kjemper Tysvær og Suldal innbitt for å beholde et annet ferjesamband; Midtsambandet som blant annet har anløp i Nedstrand.

1000

I forrige uke var fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal på besøk i Aksdal for å diskutere framtiden til Midtsambandet. Sambandet sørger pr i dag for to daglige anløp i Nedstrand og på Foldøy, men administrasjonen i fylkeskommunen har foreslått å halvere rutetilbudet i nord. Det vil si ett anløp pr døgn for både Nedstrand og Foldøys del, mens ferjekaiene i sør foreslås å gå fra ni til ti anløp pr døgn.

 

Dette er noe Tysvær-ordfører Sigmund Lier naturligvis ikke ønsker, og noe lokale krefter i og rundt kommunen kjemper mot med nebb og klør. Forrige ukes møte var en god start, mener Lier.

 

– Jeg følte vi fikk lagt fram våre synspunkter på en god måte, samt de synspunktene vi har fått gjennom ulike høringsuttalelser. Jeg opplevde også fylkesordføreren som lydhør overfor våre argumenter, og jeg har stor tro på at vi kan oppnå ønsket resultat når politikerne nå overtar denne saken, sier Tysvær-ordøreren.

 

Saken skal opp til behandling i fylkeskommunens samferdselsutvalg førstkommende onsdag, der fylkesrådmannens utredning og de tilhørende høringsuttalelsene skal diskuteres.

 

Lier oppfordrer alle som er i Stavanger onsdag om å følget møtet fra tilhørerbenken.

 

– Vi må vise at dette er en viktig sak for oss. En reduksjon fra to til ett anløp i døgnet er bare et steg på veien mot fullstendig nedleggelse. At det er snakk om en styrt avvikling kan det ikke være noen som helst tvil om, sier Lier.

 

Sett på kartet har Midtsambandet allerede et veldig lavt tyngdepunkt. Hvis den nordre aktiviteten reduseres ytterligere betyr det i praksis at Rennfast blir det eneste kontaktpunktet mellom Nord- og Sør-Rogaland. Midtsambandet kan ta deg en vei, men skal du tilbake må du vente til neste dag.

 

– Vi i Tysvær kommune har for eksempel en ansatt som bor på Foldøy. Skulle fylkesrådmannens forslag bli en realitet, vil det medføre store problemer for henne. Og hun er selvsagt bare ett eksempel, sier Lier.

 

 

Flere interessegrupper har meldt sin skepsis til utredningen. Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er en av dem. Flere av deres medlemmer benytter sambandet daglig, og de frykter konsekvensene av å være tvunget til å måtte benytte den sørlige inngangen til Ryfylkebassenget.

 

Også Tysvær og Suldal kommuner har uttalt seg negativt til forslaget, i tillegg til Nedstrand Bygdeutvalg og Tveit videregående skole. Samferdselsutvalget har også fått tilsendt resultatet av en underskriftsaksjon med tittelen «Bevar ferja Nedstrand-Hebnes-Foldøy-Jelsa».

 

Sambandets rolle i styrkingen av den nasjonale sykkelruta Nordsjøruta dras i utredningen fra fylkesrådmannen fram som det eneste argumentet for å bevare dagens frekvens nord i sambandet, men det veier ikke tungt nok til at forslaget til vedtak leser: «Fergetilbudet mellom Foldøy og Jelsa legges ned. Fergetilbudet mellom Nedstrand, Hebnes, Foldøy og Finnøy baseres på en rundtur daglig.»

 

– Jeg opplever at Boknafjorden virkelig er dyp, men jeg tror likevel politikerne vil ta signalene fra nord på alvor i denne saken, avslutter Tysvær-ordfører Lier.