PowerPoint-presentasjon
 

- Avgjørende for den hverdagen du og jeg forbinder med regionen vår

Karlsen og Nilsen nett

Fredag 15. desember var alle de ti kommunene i Haugaland Vekst samlet for å gjennomgå status og videre arbeid med "Utviklingsplan for Haugesundregionen". Rådsleder Jarle Nilsen understreket flere ganger at det trengs konsentrasjon og aktiv innsats fra alle parter for å etterse at målsettingene i utviklingsplanen nås.

Drøftet framtiden til Haugesundregionen
 
 

Tiltaksplan for 2017 - 2020

Utviklingsplan for Haugesundregionen gir Haugaland Vekst og eierkommunene tydelig retning på hva som skal prioriteres i arbeidet om å øke attraktiviteten av regionen vår. Målet er å legge til rette for økt samhandling for bærekraftig verdiskaping. Disse tiltakene skal vi jobbe med i 2018.

Tiltaksplan: Dette gjør vi i 2018
 
 
Noen eksempelsaker:
 
 

Energiprogrammet NCEC

028

Tysvær kommune og Haugaland Vekst er initiativtaker bak energiprogrammet NCEC, et program som skal synliggjøre Haugalandet som en energiklynge med potensial for å skape nye, grønne arbeidsplasser.

Eksempelsak: Norwegian Clean Energy Cluster
 
 

Yrkesmessen 2018

bransjeverden

16. og 17. januar står mer enn 60 bedrifter på årets Yrkesmesse klar til å gi regionens elever gode råd om hvilken kompetanse de har behov for i årene fremover. Yrkesmessen går som vanlig av stabelen i Sysco Arena og hovedmålgruppe er alle elever på 10. trinn i hele Haugesundregionen. 

Eksempelsak: Yrkesmessen 2018
 
 

Internasjonalt datafiber

google_data_center-1024x682

Prosjektet om internasjonalt datafiber har vært kjørt i regi av vår samarbeidspartner i Ryfylke, Ryfylke IKS, og med Haugaland Vekst som en av partnerne i forprosjektfasen. Prosjektet har hatt som mål å tilrettelegge for internasjonal fiber mellom Rogaland og UK. 

Eksempelsak: Internasjonalt datasenter
 
 

Nyskaping

entrepreneur-593361

Nyskaping har vært viet stor oppmerksomhet fra både offentlig- og privat hold. For Haugaland Vekst har nyskaping den siste tiden representert hovedsakelig omstillingen fra oljerelatert næring, og at det er en del av løsningen på det grønne skiftet. 

Eksempelsak: Nyskaping
 
 

Haugesund Lufthavn Karmøy

_M5_3117

Det har vært knyttet mye usikkerhet til den videre driften av Haugesund Lufthavn, Karmøy. Hva skal flyplassen være? Hvilke rutetilbud skal vi ha, spesielt på utenlandsdestinasjoner? Trenger vi flyplass i Haugesundregionen etter sluttføring av Rogfast?

Eksempelsak: Haugesund lufthavn Karmøy
 
 

Velferdsteknologi

hand-2906456_1920

Velferdsteknologi handler om muligheten for å bo lengst mulig hjemme med god livskvalitet. Målet er at ved utrulling av ulik velferdsteknologi vil tjenester bli mer kostnadseffektive og kommunene vil få frigjort tid og ressurser til å arbeide fram et ytterligere forbedret omsorgstilbud.

Eksempelsak: Velferdsteknologi