Under Nyskapingsuka 2019 arrangerer Haugaland Kunstverk «Kunstnerisk drivkraft» på Staalehuset 30. oktober. Her får kunstnere, publikum og mulige samarbeidspartnere vite mer om hva Haugaland Kunstverk arbeider med, og inviteres til å delta med innspill for videre planarbeid. Filmkraft Rogaland er også med på arrangementet.

Haugaland Kunstverk ble opprettet for ti år siden for å tilrettelegge for drift av flerbruksbygg for selvstendige kunstnere og kulturarbeidere på Haugalandet. Gjennom driften av kulturhusene skal profesjonelle kunstnere, kunstformidlere og publikum utvikle, presentere og oppleve et vidt spekter av kunstneriske uttrykk innen kunstformer som billedkunst, dans, film, kunsthåndverk, litteratur, musikk og teater.

Stimulerer til tverrfaglig kontakt

KLAR FOR NYSKAPINGSUKA: Alf Dale Wold, daglig leder i Haugaland Kunstverk

– Kunstnere har grunnleggende behov for å ikke måtte tenke kommersielt. Vi kan gi dem rammer som muliggjør dette, og et mål med kulturhuset er å stimulere til kontakt på tvers av tradisjonelle kunstneriske skillelinjer og til nye uttrykksformer. Samtidig har vi enorme ressurser vi kan bidra med i utvikling av både prosjekter og arbeidsplasser gjennom flere sektorer, så lenge det skjer på kunstneriske premisser. I tillegg til å gi kunstnerne et rimelig sted å arbeide, et miljø og nettverk, bidrar vi også til jobbskaping og prosjektutvikling. Vårt styre og ledelse er alle i kunstnerisk arbeid, og det er viktig for videre dialog med brukerene, forteller daglig leder Alf Dale Wold.

For å realisere dette, skal Haugaland Kunstverk skaffe til veie og innrede lokaler egnet til formålet. For tiden har de prosjektkontor på Staalehuset, og bruken av huset er nå under utredning.

– Vi flyttet inn våren 2019, og ser allerede store muligheter som ligger i bygget og omgivelsene. Med bred støtte fra Rogaland Fylkeskommune og Norsk Kulturråd ser vi frem til videre samarbeid med Haugesund Kommune for å få på plass et kunstnerisk signalbygg for fremtiden, sier Wold.

Mye å bidra med

Under Nyskapingsuka arrangerer Haugesund Kunstverk arrangementet «Kunstnerisk drivkraft» på Staalehuset, sammen med blant andre Filmkraft Rogaland.

– Vi ønsker å invitere både kunstnere, publikum, naboer og mulige samarbeidspartnere til en omvisning i lokalene våre i Staalehuset, fortelle litt om hvordan vi jobber, hvilke prosjekter vi jobber med, hvilke muligheter som ligger hos oss, og hvordan vi kan bistå de ulike gruppene. Hvilke fordeler kan man ha som kunstner ved å arbeide hos oss, hvordan kan kunstnerisk innovasjon hos oss bidra til å skape vekst hos våre samarbeidspartnere, og hvordan kan vi skape nye møterom for publikum?, spør Wold.

Haugaland Kunstverk representerer en rekke ulike fagfelt, som bildekunstnere, filmarbeidere, forfattere, scenekunstnere, musikere og produsenter. Filmkraft Rogaland er blant dem som bidrar under arrangementet i Nyskapingsuka, og de arbeider for å styrke profesjonell filmproduksjon i regionen gjennom tilskudd til utvikling og produksjon.

Arrangementet «Kunstnerisk drivkraft» finner sted i 3. etasje i Staalehuset, onsdag 30. oktober fra kl. 18.00 – 20.00.
Påmelding her: https://nyskapingsuka.no/program/kunstnerisk-drivkraft