Under Nyskapingsuka samler Naturvernforbundet organisasjoner, næringsliv og politikere for å fortgang på det grønne skiftet på Haugalandet.

Ineke de Rezende sa i fjor opp jobben hun var så glad i Din Utvikling AS, fordi hun ønsker å bidra til å gjøre næringslivet grønnere. Det første hun gjorde var å starte Naturvernforbundet Haugalandet.

– Jeg vil bidra til å få fortgang på det grønne skiftet på Haugalandet, og mener mange bedrifter har mye å tjene på å fokusere på å gjøre arbeidsplassene grønnere, sier hun.

Ineke de Rezende, leder for Naturvernforbundet Haugalandet er klar for å samle næringslivet om grønne arbeidsplasser under Nyskapingsuka.

For å få til dette arrangerer Naturvernforbundet «Broen til framtiden» på Scandic Maritim onsdag 28. oktober, som en del av Nyskapingsuka.

– «Broen til framtiden» har vært et årlig samarbeidsprosjekt i Oslo, mellom miljøorganisasjoner, fagforeninger, kirken, forskere, politikere og næringsliv. Under Nyskapingsuka i Haugesund er det første gang dette arrangeres utenfor hovedstaden, og håpet er at vi kan skape en arena hvor vi kan samle folk fra ulike deler av næringslivet, og oppfordre til samarbeid på tvers for å få fortgang på det grønne skiftet, forteller hun.

Krever samhandling

Det er mange måter å arbeide med bærekraft på, og små grep kan være en god start.

– For en stor bedrift vil bare det å skru av lysbryterne kunne bety mye. Ellers handler det om hvordan man kan optimalisere energi- og ressursbruken, og unngå sløsing og svinn. Vi lever i et overflodssamfunn hvor vi er vant til å kunne bruke all energien vi trenger og alt vannet vi vil. Nå trenger vi å ta grep som kan reduserer forbruket og gi mindre sløsing. Hva om avfall fra én bedrift kan bli til en nyttig grønn energiressurs for en annen bedrift? Det er fullt mulig, men krever samhandling, og at alle går i samme retning, sier de Rezende.

Det finnes flere ulike sertifiseringsløsninger for bærekraftige bedrifter, og nøkkelen ligger i å  gå systematisk til verks ved hjelp av en tydelig og trinnvis handlingsplan.

– Ønsket vårt er at arrangementet under Nyskapingsuka skal være noe mer enn bare et heldagsseminar, og at dette kan være inspirere, engasjere og kanskje også utfordre til å tenke nytt rundt samhandling for et mer bærekraftig næringsliv. Det at Naturvernforbundet her samarbeider med både Haugaland Vekst og Næringsforeningen Haugalandet viser allerede at noe er i ferd med å skje, mener hun.

Mange vil tjene på bærekraft-fokus

FNs bærekraftmål legger opp til at vi skal halvere verdens klimagassutslipp innen 2030. Det er hårete mål, og for at vi skal klare det har rammebetingelsene i offentlig og privat sektor endret seg. Det stilles stadig strenge krav til grønn vekst, teknologiske nyvinninger og økt fokus på bærekraftige produkter og tjenester.

– I anbudsrunder og for en rekke store selskaper, blir det stadig viktigere å vise at man driver bærekraftig. Det innebærer også strengere krav til underleverandører, og det er ingen tvil om at bedrifter som klarer å fokusere på bærekraft vil ha et stort konkurransefortrinn i årene som kommer. I et internasjonalt marked vil ikke virksomheter ha en sjanse, om de ikke tar dette inn over deg. Arbeidskontrakter for 560 milliarder legges årlig ut på offentlige anbud i Norge. Flere lokale kommuner har søkt om midler til anskaffelser med klimaambisjoner, og de selskapene som ikke tar dette inn over seg, vil risikere å falle utenfor, og fort miste gode forretningsmuligheter til andre deler av landet, forteller de Rezende, som også har studier om bærekraft som konkurransefortrinn fra BI å vise til.

Spennende program

Under arrangementet i Nyskapingsuka får vi blant annet møte Judith Jonstad Bragelien i ressursgruppen for sirkulærøkonomi ved HVL. Ådne Cappelen fra Statistisk Sentralbyrå vil presentere sin nye rapport om scenarier og konsekvensene for norsk økonomi ved nedskalering av norsk petroleumsvirksomhet. I følge WWF overgår vi i dag jordens ressurs-kapasitet med 60%, og leder for Naturvernforbundet i Norge, Silje Lundberg, vil snakke om hvordan vi best kan omstille oss på naturens premisser. Faktultetsrådgiver ved HVL og varaordfører i Haugesund, Trine Meling Stokland, vil prate om grønn solidaritet og rettferdig omstilling.

«Broen til framtiden» arrangeres på Scandic Maritim onsdag 28. oktober fra kl. 08.30 – 15.00.

MELD DEG PÅ HER!