Nytt politisk landskap – I takt eller utakt?

Etter høstens lokalvalg har vi sett en nærmest total endring i det politiske landskapet i regionen vår. Samtlige av de nye ordførerne var på plass under Agendakonferansen, og Siri Lill Mannes ledet utspørring av hver enkelt. Hvilke regionale saker mener de er de viktigste? Hva er de opptatt av? Under er et utdrag fra Mannes raske speeddate med hver enkelt.

Arne Christian Mohn, ordfører i Haugesund kommune
«Jeg ønsker å jobbe for at Haugesundregionen igjen blir et maritimt senter for hele landet. For å få det til er vi nødt til å samarbeide med nabokommunene, og det har jeg stor tro på at vi skal få til. Når det gjelder kommunesammenslåing har vi vært positive til dette da vi tror dette vil være det beste. Kortsiktig har jeg små forhåpninger om å få det til, men på lang sikt er jeg litt mer optimistisk.»

sendsmny8820

Jarle Nilsen, ordfører i Karmøy kommune
«Den viktigste saken for Karmøy kommune er næringsutvikling. For at det skal være godt å bo her, må vi ha gode og trygge arbeidsplasser. For å lykkes her må vi ha på plass et godt interkommunalt samarbeid. Karmøy er også trukket fram som en av kommunene som har fått til integrering av asylsøkere, og jeg er stolt av å representere en kommune som evner å åpne to dører på en gang: både ytterdøren og hjertedøren.»

webbh8832

Asbjørn Birkedal, ordfører i Sauda kommune
«Vi vil ha mer samarbeid om veier, kommunikasjon og næringsutvikling. I tillegg er vi flere kommuner som savner fiberkabel. Vi har også fått en utfordring i asylmottak, og vi har kastet oss rundt for å håndtere denne. Folk er positive og de ønsker å hjelpe»

Gerd Helen Bø, ordfører i Suldal kommune 
«Vi ønsker at det skal legges fiberkabel parallelt med strømkabelen som nå legges mellom Suldal og Storbritania. For oss er dette ensbetydende med næringsutvikling og høykompetente arbeidsplasser.»

 Siri Klokkestuen, ordfører i Etne kommune  
«Det beste med å bo i Etne er at vi er både Sunnhordlendinger og Haugalendinger, men fylkesgrensen er et problem. Vi vil ha en vestlandsregion som er samlende. Også flyplassen er svært viktig.»

Ole Johan Vierdal, ordfører i Vindafjord kommune
«Vi har forsøkt et helsesamarbeid med flere av våre nabokommuner. Vi er i tillegg en atypisk distriktskommune som er veldig store på både landbruk og industri, til tross for knappe 9000 innbyggere. Dette er viktige forhold for oss».

webbh8777

Tormod Våga, ordfører i Bokn kommune
«Kommunesammenslåingsdebatten gjør meg nærmest provosert. Fasiten er tegnet på forhånd og de som vil ha storkommune har rett. Det er ikke sånn vi opplever det og på Bokn har vi det fint slik vi har det. Rogfast er en svært viktig sak og vil bety mye for Bokn.»

Marte Eide Klovning, ordfører i Utsira kommune
«Det følger mye gratis med merkevaren Utsira. Vi har bevisst rettet oss internasjonalt, da turisme er svært viktig for oss. I tillegg finnes det flere aktører som ønsker at det legges ny sjøkabel til Utsira. Den eksisterende har ikke nok kapasitet, og vi har eksempelvis en aktør som ønsker å etablere seg med ti arbeidsplasser dersom vi får ny kabel på plass. Det ville utgjøre en vanvittig stor forskjell for kommunen vår.»

webbh8788

Jorunn Skåren, ordfører i Sveio kommune
«Vår hovedutfordring akkurat nå er å gjøre oss attraktive for unge familier. Vi ser at dette er hovedgruppen av tilflyttere til kommunen vår og vi ønsker å legge til rette for de kravene dette fører med seg. Regionalt er flyplassen veldig viktig. Jeg var med da den i sin tid ble utvidet og åpnet for utenlandstrafikk. Flyplassen er svært viktig for oss, den er vår billett ut til verden.»

Sigmund Lier, ordfører i Tysvær kommune
«Viktig for oss er næringsutvikling og sentrumsutvikling i Aksdal. I tillegg ønsker jeg å løfte fram alle de unge som i dag sliter med å komme inn i arbeidslivet. Jeg håper næringslivet ser disse og at de gir dem en sjanse».