Nyttig og interessant kurs for foreldre om videregående opplæring

Forskning viser at foreldre er blant de aller viktigste samtalepartnerne når unge skal foreta sitt utdanningsvalg.

 Torsdag kveld var en av niendeklassene sammen med sine foresatte på Håvåsen skole i Haugesund samlet til en nyttig og interessant gjennomgang av videregående opplæring. Foresatte og elever ble blandet i grupper slik at ingen satt med «sine». Gjennom praktiske oppgaver ledet Trond Lygre fra Hordaland fylkeskommune og Bente Hundsnes fra Håvåsen skole elevene og foresatte på en trygg og fin måte. Tilbakemeldingene fra elevene og foresatte var veldig positive

«Dette kurset gir blant annet gi foreldrene det verktøyet de trenger for å kunne støtte barna sine i å gjøre bevisste, selvstendige valg av
utdanning og yrke. Ved at foreldrene får kunnskap om utdanningssystemet og hvordan valg foretas, kan de bli bedre diskusjonspartnere. Dermed kan de også bidra til at de unge får større utbytte av den informasjonen og veiledningen de får på skolen», sier Trond Lygre fra Hordaland fylkeskommune.

Godt samarbeid mellom ungdommene og voksne

 

Stor aktivitet hos alle sammen

 

Ingenting å si på engasjementet

 

Bente Hundsnes, Ronny Sætre og Trond Lygre