ØKT BRANNSIKKERHET FOR RISIKOUTSATTE GRUPPER – ET STORT MARKED SOM TRENGER NYE LØSNINGER!

Tilbud til leverandører som vil møte en stor kundegruppe, kommunene, direkte i en workshop.

 

Tidspunkt:   Torsdag 7. desember kl 11.30-15.30

Sted:           Radisson Park hotell, Ystadvn 1, Haugesund

 

Påmelding innen fredag 1. desember.

 

Dette er en oppfølging av tidligere møter, senest informasjonsmøte den 3. november hvor flere leverandører ble presentert utfordringer som kommunene står overfor. Til orientering for dere som ikke var til stede, men likevel er interessert i oppfølgingen, finner dere vedlagt sammendrag fra innleggene med utfordringer som ble presentert.

Mål med workshop’en:

Finne bedre og sikrere løsninger for å forebygge og unngå brann hvor liv og materielle verdier går tapt.

  • Få leverandører til å utvikle løsninger, produkter og tjenester tilpasset risikoutsatte grupper med kommunene og private som potensielle kunder
  • Løsningene skal gi reduserte kostnader for kommunene uten at det går ut over sikkerheten.
  • Løsningene gjelder alle innen risikogruppen, både de som er innenfor og utenfor kommunenes hjemmetjenester.

 

Risikogruppene det er fokus på er en sterkt voksende gruppe. Kommunene i regionen har en målsetting om at flere i framtiden skal kunne bo lengre hjemme ved økt bruk av velferdsteknologi. For å nå målsettingen er brannsikkerhet avgjørende.

Vedlagte matrise som er hentet fra rapporten «Rett tiltak på rett sted» viser utfordringene og behovene på en god måte. Hele rapporten, som er en oppfølging av stortingsmeldingen «Trygg hjemme» (NOU 2012:4)

 

Lokale kommuner og samfunnet forøvrig står allerede i dag overfor store utfordringer. For eksempel er det nærmere 1300 kommunale boliger og 2400 mottakere av hjemmetjenester bare i Haugesund, Tysvær og Karmøy.

 

I tillegg kommer de som bor i eget hus og som er i risikogruppene, men som ikke mottar hjemmetjenester.

 

 

Dere vil få anledning til å presentere dere, både i en innledende felles seksjon og i etterfølgende workshop.

 

Andre deltakere vil i hovedsak være fra Haugalandskommunene, fortrinnsvis med deltakelse fra eiendomsavdelinger og helse og omsorg.

 

 

 

Program:

11.30     Velkommen og kort om bakgrunnen for å ha fokus på brannsikkerhet.

v/Inger K. Haavik og Sturle Monstad, Haugaland Vekst

 

11.40     Arbeid i nettverk, forsterker mulighetene for å lykkes.

v/Paul Vigmostad, Norwegian Smart Care Cluster

 

11.50      Utfordringer sett med brannvesenets øyne.

v/ Brannsjef Dag Botnen – Haugaland Brann og Redning IKS

 

12.10      Korte presentasjoner fra deltakerne

 

13.00      Pause

 

13.10      Workshop med leverandører som presenterer/diskuterer aktuelle løsninger/produkter med potensielle kunder fra kommunene

 

14.30      Muligheter i støtteapparatet

  • Bedriftsnettverk og innovasjonskontrakter

v/ Hans Kristian Torske, Innovasjon Norge.

 

  • Kompetansemiljøet ved Høgskolen på Vestlandet

v/Bjarne Christian Hagen

 

  • VRI kompetansemeglere

v/Atle Riskedal

       15.20      Avslutning med spørsmål og veien videre

For alle som vil bidra i et stort og voksende marked innen brannsikkerhet. Bruk denne muligheten til direkte kontakt med en stor kundegruppe!

 

Spørsmål kan rettes til Inger K. Haavik, tlf 40405091 eller på e-post,

haavik@h-vekst.no .