Ønsker vi oss vindkraft på Haugalandet?

Onsdag 28. august inviterer vi, på oppdrag fra Regionrådet, til fagseminar om vindkraft i Haugesundregionen. Vi har samlet sammen et knippe ulike aktører med ulik tilnærming til temaet, slik at vi i etterkant skal ha beste mulige forutsetninger til å mene noe om vindkraftutbygging til lands og til havs i nettopp vår region.

NVE la tidligere i vår fram rapporten «Nasjonal ramme for vindkraft», og debatten om vindmøller har kokt flere steder i landet. Rapporten er akkurat nå ute til høring i kommunene, med høringsfrist 1. oktober. Målet er at denne fagdagen skal bidra til å gi deg som beslutningstaker et godt utgangspunkt for et kvalifisert innspill til Stortinget.

Seminaret er i all hovedsak tiltenkt politikere og administrasjon i kommunene, men dersom andre også ønsker å delta er de hjertelig velkomne til det.

Meld deg på her

Dag: Onsdag 28. august
Tid: kl. 16.00-18.00
Sted: Tysværtunet, Aksdal

Det blir servert fingermat fra kl. 15.30.

Program
16.00-16.05    Velkommen
16.05-16.50    Orientering om Nasjonal ramme for vindkraft v/ NVE, Marte Lundsbakken, rådgiver, seksjon for energikonsesjon

16.50-17.10    Presentasjon av planene for Tysvær vindkraftverk v/Stormvind AS, Espen Borgir Christoffersen.

17.10-17.25    Erfaringer fra Dalane v/ Energy Innovation, Frank Emil Moen, daglig leder

17.25-17.45    Konsekvenser for natur og friluftsliv v/La Naturen Leve, Erik Brinchmann

17.45-18.00    Muligheter i havvind v/Arvid Nesse Norwegian Offshore Wind Cluster

For spørsmål vedrørende dette arrangementet, ta kontakt med Inger Kallevik Håvik på tlf. 40405091, eller på e-post kallevikhavik@h-vekst.no.