Ønsker vi oss vindkraft på Haugalandet?

Onsdag 28. august inviterer vi, på oppdrag fra Regionrådet for Haugalandet, til fagdag om vindkraft i regionen. Vi har samlet sammen et knippe ulike aktører med ulik tilnærming til temaet, slik at vi i etterkant skal ha beste mulige forutsetninger til å mene noe om vindkraftutbygging til lands og til havs i nettopp vår region.

NVE la tidligere i vår fram rapporten «Nasjonal ramme for vindkraft» og debatten om vindmøller har kokt flere steder i landet. Rapporten er akkurat nå ute til høring i kommunene, med høringsfrist 1. oktober. Målet er at denne fagdagen skal bidra til å gi beslutningstakerne et godt utgangspunkt for et kvalifisert innspill til Stortinget.

Seminaret er i all hovedsak tiltenkt politikere og administrasjon i kommunene, men dersom andre også ønsker å delta er de hjertelig velkomne til det.

Meld deg på her

Dag: Onsdag 28. august
Tid: kl. 16.00-18.30
Sted: Tysværtunet, Nygårdssalen, Aksdal

Det blir servert fingermat fra kl. 15.30.

Program:

16.00-16.05    Velkommen
v/Sigmund Lier, ordfører i Tysvær

16.05-16.50    Orientering om Nasjonal ramme for vindkraft
v/NVE,Marte Lundsbakken, rådgiver, seksjon for energikonsesjon

16.50-17.05    Hvilken strategi har den lokale kraftprodusenten knyttet til vindkraft?
v/SKL, John Martin Mjånes, adm.dir.

17.05-17.25    Presentasjon av planene for Tysvær vindkraftverk
v/Stormvind AS, Espen Borgir Christoffersen

17.25-17.40    Erfaringer fra Dalane
v/Energy Innovation, Frank Emil Moen, daglig leder

17.40-18.00    Konsekvenser for natur og friluftsliv
v/La Naturen Leve, Erik Brinchmann

18.00-18.15    Reiseliv og bærekraft
v/NCE FjordNorge, Dag Aksnes, direktør

18.15-18.30    Muligheter i havvind
v/Arvid Nesse Norwegian Offshore Wind Cluster

 

For spørsmål vedrørende dette arrangementet, ta kontakt med Inger Kallevik Håvik på tlf. 40405091, eller på e-post kallevikhavik@h-vekst.no.