Foto: Ida Marie Skeie

Opprop fra opprørte ordførere: – Nok er nok

Ni lokale ordførere og et bredt utvalg lokale næringslivstopper ga fredag en tydelig beskjed til regjeringen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om at nok er nok. Regionen aksepterer ikke den nedprioriteringen som er i ferd med å skje i to av de viktigste samferdselssakene i regionen vår på mange år.

De to sakene som ligger bak reaksjonen fra politikerne og næringslivet er naturligvis Haugesund Lufthavn Karmøy som må få på plass en overgangsordning for driften i løpet av få dager og strekningen Seljestad-Røldal på E134 som er ute av første periode i NTP.

Foto: Ida Marie Skeie

I flyplass-saken meldte leder for Haugaland Vekst Regionråd, Karmøy-ordfører Jarle Nilsen, klart fra om at en samlet region forventer at samferdselsministeren får på plass en overgangsavtale for flyplassdriften innen fristen 1. mai. Det er Lufthavnutvikling AS (LUB) og Avinor som er parter i saken, en sak der mange har opplevd at Avinor har trenert prosessen. Avinor er et statseid selskap, der samferdselsministeren kan utøve eiermakt.

– Flyplassen har enorm betydning for næringslivet, innbyggerne og for regionens attraktivitet. Det er den viktigste enkeltsaken for vår region, og nå står vi opp for flyplassen vår. Som vestlendinger er vi vant til å kjempe for vår rett. Vi vil videreutvikle regionen, og vi nekter å bli fratatt noe vi allerede har i dag, sa Nilsen fra midten av podiet.

LUB-leder Martin Laurhammer kunne informere om at Solvik-Olsen tok kontakt med LUB torsdag, med den hensikt å få i stand et møte mellom LUB, Avinor og samferdselsdepartementet der en ny avtale forhåpentlig kan spikres. Dette møtet vil finne sted onsdag 3. mai, to dager etter den opprinnelige fristen.

– Vi får utsatt den fristen, og jeg forventer at når samferdselsministeren kaller inn til møte, er det fordi en avtale skal bankes igjennom, sa Laurhammer til forsamlingen.

Adm. dir. i Edda Accommodation og mangeårig Østensjø-leder Johan Rokstad holdt også en appell under møtet. Der understreket han viktigheten av flyplassen, spesielt på vegne av shippingindustrien.

– Vi lever av infrastrukturer. Reiseaktiviteten er stor, og vi har folk i alle verdenshjørner til enhver tid. For å beholde de nasjonale flyrutene, må vi beholde utenlandsrutene som nå er i fare. Jeg føler ikke at Avinor tar oss alvorlig. Det er trist å lese om den arrogansen Avinor utviser, sa Rokstad.

Også leder av Haugesundregionens Næringsforening, Egil Severeide, tok ordet og ga sin støtte til politikerne som nå krever at samferdselsministeren kommer på banen, både i flyplass-saken og når det gjelder E134.

– Jernbane er den store vinneren i NTP, vi har ingen jernbane. Når vinterstormer herjer over hav og fjell, er vi isolert på Haugalandet. Vi har bedrifter som daglig konkurrerer på nasjonalt og internasjonalt toppnivå, det gjør oss til en krevende kunde, men det er ikke av vond vilje, kun en dyp kjærlighet til regionen, sa Severeide.

De ni lokale ordførerne som var til stede på pressekonferansen hadde gått sammen om et skriftlig opprop om NTP og nedprioriteringen av E134 (se bilde), direkte adressert til Solvik-Olsen. Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn leste opp uttalelsen på vegne av ordførerne.

I tillegg til dagens pressekonferanse, vil også ordførerne og det lokale næringslivet også organisere en busstur langs hele E134 der planen er å plukke opp orførere og næringslivsledere over hele strekningen. Målet for turen er Stortinget, der aksjonsgruppen på vegne av regionen vil «hevde vår rett».