Optimisme for E 134

Denne uken inviterte Haugaland Vekst sammen med næringsforeningen og E 134 Haukelivegen AS til et nytt møte om E 134 og tunnelene mellom Seljestad, Røldal og Vågslid. Felles positive holdninger fra alle aktørene tyder på godt og riktig samarbeid.

Til møtet var aktører fra transportnæringen, Norges Lastebileierforbunds regionale avdelinger og NHO invitert. Vertskap var Haugaland Vekst, Næringsforeningen for Haugalandet og E 134 Haukeligvegen AS.

Reguleringsplaner igangsatt

Spesielt viktig var det å få drøftet de foreliggende planene og prioriteringene for den mest lønnsomme øst-vest-forbindelsen for å få på plass en best mulig vintersikker E 134. Prosessen med reguleringsplaner for hele strekningen behandles nå i Odda og Vinje kommune.

Statens vegvesen har allerede slått fast at full utbygging av E 134, inkludert arm til Bergen, kan gi en samfunnsøkonomisk nettonytte på 26 mrd. kroner.

Det ble også redegjort for Nasjonal Transportplan (NTP 2018-29) og Stortingets merknader knyttet til tidligere oppstart med bompenger, samt den kommende NTP-rulleringen. Overordnet strategi for utbygging og potensielt raskere oppstart for Røldal-Vågslid ble også gjennomgått.

Ytterligere samarbeid

Tema var også separat kolonneavvikling for store kjøretøy samt bedre informasjon og varsling til bilistene. Dette blir videre fulgt opp overfor Statens vegvesen.

Det var felles positive holdninger til problemstillingene som ble løftet fram og målet var å samarbeide ytterligere med både næringen, deres organisasjoner, LO, NHO og folkevalgte lokalt, regionalt og nasjonalt.

– Dette gjør vi for å komme raskest mulig i gang med utbyggingene av de etterlengtede nye tunnelene, og at kan komme i gang med Seljestad-Røldal i 2022 med ferdigstillelse innen 2027. Kanskje er det mulig at ny Haukelisetertunnel på østsiden kan få oppstart allerede i 2021, sier en optimistisk Tormod Karlsen, administrerende direktør i Haugaland Vekst med spesielt ansvar for regionalt utviklingsarbeid.